Trygghetsalarm

Kort fortalt

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp når som helst på døgnet. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil helsevakta umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og behov rykke ut.

Her kan du søke

Hva koster det å ha en trygghetsalarm?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2021

Oppfyller du kriteriene for å få trygghetsalarm som en helse- og omsorgstjeneste, er det gratis.

Ellers er prisen

2.4 Trygghetsalarm/trygghetspakke

  • Kr. 336 pr. måned
  • Kr. 4 028 årspris
  • Oppkobling kr. 530

Hva inneholder tjenesten?

Når du utløser alarmen vil du få kontakt med sykepleierne på helsevakta. De vil vurdere om de skal sende ut trygghetspatruljen for å hjelpe deg.

Har du trygghetsalarm, må trygghetspatruljen ha nøkkel til boligen din.

Hvem kan få trygghetsalarm?

Du kan få trygghetsalarm hvis du

  • trenger trygghet for å kunne bo lengst mulig hjemme i egen bolig
  • trenger å få kontakt med hjelpeapparatet på grunn av at du er utsatt for sykdom eller du har stor risiko for fall

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

 

Ofte stilte spørsmål om trygghetsalarm

Har du ikke lenger behov for trygghetsalarmen?

Da må du kontakte tildelingskontoret. De avslutter tjenesten og gir beskjed til vaktmesteren om å hente utstyret.

Trygghetsalarmen virker ikke, hva gjør jeg da?

Da må du ta kontakt med helsevakta på telefon 404 01 571.

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 21. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.