Min side Meld fra
Kontakt oss

Praktisk bistand daglige gjøremål/opplæring

Du kan få hjelp til å utføre praktiske oppgaver. Du får også råd og veiledning for at du skal klare seg best mulig hjemme, og for å hindre at det skjer ulykker i hjemmet.

Hva kan du få hjelp til?

Du skal få opplæring eller veiledning i å mestre

 • personlig hygiene og stell
 • matlagning, og i noen tilfeller handling av varer
 • klesvask
 • rengjøring: gulvvask og støvsuging i rom som daglig er i bruk
 • sengetøyskift

Hva koster tjenesten?

Det er en egenandel for renhold, klesvask og innkjøp, men ikke for hjelp til personlig stell.

Priser for praktisk bistand - hjemmehjelp

Prisen for hjemmehjelp blir beregnet ut fra husstandens samlede inntekt.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 215 per time
 • Kr 215 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 256 per time
 • Kr 1 028 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 391 per time
 • Kr 1 955 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 519 per time
 • Kr 2 600 per mnd. (makspris)

 

Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester.

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Her utføres tjenesten

Her finner du kontaktinformasjon til den enkelte avdelingen som har ansvar for tjenesten.

Tjenester til funksjonshemmede

Kontaktinformasjon til boveiledningstjenesten

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien vest - 69 33 26 22
Team 1 - 479 70 743
Team 2 - 479 71 669
Team 3 - 479 73 003
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Hjemmesykepleien øst - 69 33 26 52
Team 1 - 474 80 186
Team 2 - 474 89 019
Team 3 - 474 85 934
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Hjemmesykepleien syd - 69 33 26 09
Team 1 - 400 33 552
Team 2 - 404 29 718
Team 3 - 474 62 250
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Hjemmesykepleien nord - 69 33 26 35
Team 1 - 474 64 704
Team 2 - 474 67 645
Team 3 - 474 73 156
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Friskliv og mestring

Du kan ringe avdeling psykisk helse og rusmestring på telefon 69 30 68 10

Sist oppdatert: 12. juli 2022