Min side Meld fra
Kontakt oss

Praktisk bistand - hjemmehjelp

Praktisk bistand - hjemmehjelp er et tilbud for deg som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan du få hjelp til?

Dette kan du få hjelp til:

 • Rengjøring. Gulvvask, støvsuging, risting av matter (ikke tepper) og støvtørking utføres normalt 1 gang per måned. Rengjøring utføres i rom som er i daglig bruk. Det er som hovedregel en øvre grense på 2 timer per gang.
 • Vindusvask 1 gang per år.
 • Sengetøyskift.
 • Klesvask.

Hvem kan få praktisk bistand - hjemmehjelp?

Dette er et tilbud til deg som er helt avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker.

Har du allerede tjenesten?

Ønsker du å gi en beskjed til avdelingen, kan du ringe 69 33 26 90 kl. 8.00–15.00.

Hva koster tjenesten?

Du betaler for de timene du får hjelp. Prisen blir regnet ut fra hvor stor inntekt husstanden har.

Priser for praktisk bistand - hjemmehjelp

Prisen for hjemmehjelp blir beregnet ut fra husstandens samlede inntekt.

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022

Husstandens inntekt

0 - 2 G  

 • Kr 215 per time
 • Kr 215 per mnd. (makspris)

2 - 3 G

 • Kr 256 per time
 • Kr 1 028 per mnd. (makspris)

3 - 4 G

 • Kr 391 per time
 • Kr 1 955 per mnd. (makspris)

4G og over

 • Kr 519 per time
 • Kr 2 600 per mnd. (makspris)

 

Hjemmetjenester/praktisk bistand

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask, matlaging, snømåking, vaktmestertjenester, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg.

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en maksimalsats per måned, fastsatt av staten. Maksimaltakst per måned for husstander med inntekt over 2 G er av kommunen satt til 4 x timeprisen for brukere i inntektskategori 2-3 G og 5 x timeprisen for brukere i inntektskategori 3-4 G og over 4 G.

Beregningsgrunnlag

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget.

Tidsforbruket avrundes til nærmeste halvtime. Oppdrag som ikke er avbestilt senest 1 døgn i forveien blir fakturert.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 12. juli 2022