Helsetjenester i hjemmet

Innhold

Kort fortalt

Helsetjenester til hjemmeboende er et tilbud til deg som har behov for opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter. Du får tjenester så lenge du har behov for det. Hjelpen vil bli gitt på en måte som støtter deg til å klare deg selv best mulig.

Tjenesten er gratis. 

Her kan du søke 

Har du allerede tjenesten?

Her kan du søke opp adressen din og finne hvilket omsorgsdristrikt du hører til

 

Tjenester til funksjonshemmede

Kontaktinformasjon til boveiledningstjenesten

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien vest - 69 33 26 22
Team 1 - 479 70 743
Team 2 - 479 71 669
Team 3 - 479 73 003
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Hjemmesykepleien øst - 69 33 26 52
Team 1 - 474 80 186
Team 2 - 474 89 018
Team 3 - 474 85 934
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Hjemmesykepleien syd - 69 33 26 09
Team 1 - 400 33 552
Team 2 - 404 29 718
Team 3 - 474 62 250
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Hjemmesykepleien nord - 69 33 26 35
Team 1 - 474 64 704
Team 2 - 474 67 645
Team 3 - 474 73 156
Telefontiden på teamene er fra 7.15 - 8, 10 - 12 og 14 - 15.30

Friskliv og mestring

Du kan ringe avdeling psykisk helse og rusmestring på telefon 69 30 68 10

Hva kan du få hjelp til?

Du kan få hjelp til

  • å administre og følge opp bruk av legemidler
  • spesiell oppfølging av smertebehandling
  • oppfølging rundt ernæring
  • behandling, observasjon og oppfølging etter utskrivelse fra sykehus
  • tiltak som følge av psykiske lidelser 
  • lindrende behandling og omsorg for personer med kort forventet levetid og som ønsker å dø hjemme

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?