Min side Meld fra
Kontakt oss

Overgrepsmottaket

Tjenesten er et akuttilbud for kvinner og menn over 14 år som nylig har vært utsatt for voldtektsforsøk eller liknende seksuell krenkelse.

Hva får du hjelp til?

Undersøkelse og oppfølging av helsepersonell.

  • Vi har taushetsplikt
  • Vi holder åpent hele døgnet
  • Du trenger ikke politianmeldelse

Tilbudet er gratis.

Hvem kan få tjenesten?

Personer om oppholder seg i tidligere Østfold fylke og Vestby kommune.

Andre akutt-tjenester

  • Fredrikstad og Hvaler legevakt, telefon 116 117
  • Politiet tlf. 02800, nødnummer 112
  • Sosialpediatrisk, Ullevål sykehus, telefon 230 15 510
  • Alarmsentral for barn og unge, telefon 116 111
  • Barnehuset i Oslo, telefon 23 10 35 50

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

  

Vis i kart

Sist oppdatert: 25. juli 2022