Overgrepsmottaket

Kort fortalt

Tjenesten er et akuttilbud for kvinner og menn over 14 år som nylig har vært utsatt for voldtektsforsøk eller liknende seksuell krenkelse.

Tilbudet er gratis.

Hva får du hjelp til?

Undersøkelse og oppfølging av helsepersonell.

  • Vi har taushetsplikt
  • Vi holder åpent hele døgnet
  • Du trenger ikke politianmeldelse

Hvem kan få tjenesten?

Personer om oppholder seg i Østfold fylke og Vestby kommune.

Andre akuttjenester

  • Fredrikstad og Hvaler legevakt, telefon 116 117
  • Politiet tlf. 02800, nødnummer 112
  • Sosialpediatrisk, Ullevål sykehus, telefon 230 15 510
  • Alarmsentral for barn og unge, telefon 116 111
  • Barnehuset i Oslo, telefon 23 10 35 50

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

  

Vis i kart

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.