Min side Meld fra
Kontakt oss

Legevakt

Fredrikstad og Hvaler legevakt treffer du på telefon 116 117 eller 69 38 11 00. Legevakten er for alle, men ikke for alt. Se detaljer i teksten.
 • Vi ønsker du ringer før du møter opp på legevakten – ring 116 117.
 • Legevakta er åpen hele døgnet.
 • Du finner oss på helsehuset, inngang B, adressen er Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Kråkerøy

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

 • Ring 113 når det er akutt og står om liv
 • Ring fastlegen din i åpningstiden.
 • Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste virkedag.

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først. De kan ofte hjelpe deg raskt hvis situasjonen tilsier det. Dersom fastlegen er borte, vil fastlegekontoret informere om eventuell vikar.

Vaktapotek

Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad er vaktapotek i Østfold, og er åpent alle dager hele året.

Du finner apoteket i 1 etasje i Helsehuset på Kråkerøy ved siden av legevakta. 

Hva får du hjelp til på legevakta?

Legevakta tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdommer, skader og kriser når fastlegen ikke er tilgjengelig. For eksempel:

 • Høy feber – særlig hos barn
 • Moderate pustevansker
 • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
 • Slapt og medtatt barn eller voksen
 • Alvorlig psykisk sykdom
 • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
 • Kuttskader som må sys
 • Mistanke om brudd

Hva får du IKKE hjelp til:

 • Forlengelse av sykemelding
 • Legeerklæring eller helseattest
 • Fornying av resepter
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Graviditetstester/angrepiller
 • Injeksjonssetting

Hvem kan få hjelp på legevakta?

 • Personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp
 • Personer som er på reise i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp

Dette skjer på legevakta

Når du kommer

 • Trekk kølapp
 • Når ditt nummer lyser i displayet, går du til registreringsluken
 • Når du skal inn til sykepleier eller lege blir du ropt opp med navn

Registrering

Når du kommer til legevakta er det en fordel om du har med:

 • Legitimasjon med fødsels- og personnummer
 • Oversikt over faste medisiner
 • Navnet på fastlegen din
 • Frikort – hvis du har
 • Relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus eller lignende)
 • Eventuelt EU-kort/helsetrygdekort

Ventetid og prioritering

Legevakta er for alle, men ikke for alt. Helsepersonell vurderer pasientens alvorlighetsgrad ut fra følgende medisinske sorteringssystem:

 • Rød hastegrad – Mistanke om akutt livstruende sykdom, skade eller ulykke
 • Gul hastegrad – Mulig alvorlig tilstand
 • Grønn hastegrad – Ingen særlig hast

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Er ikke skaden akutt, må man regne med noe ventetid. Legevaktas sorteringssystem gjør at den som trenger hjelp raskest, kommer inn først.

Det betyr at du kan oppleve at pasienter som kom etter deg på legevakta, vil komme inn til sykepleier eller lege før deg. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. Hvis din tilstand forverrer seg mens du venter, må du henvende deg til sykepleier.

Legevakta er der for deg hele døgnet når akutte behov oppstår. Vi oppfordrer likevel til at legevakta brukes riktig.

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

Ring Fredrikstad og Hvaler legevakt på 116 117 dersom du eller noen du kjenner har vært utsatt for vold i nære relasjoner.

Ring overgrepsmottaket på 474 62 100 dersom du eller noen du kjenner har vært utsatt for seksuelt overgrep eller seksuell vold. Overgrepsmottaket er et tilbud til alle over 14 år som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tjenesten er gratis og har sykepleiere i døgnkontinuerlig beredskap. De har taushetsplikt og behandling er uavhengig av politianmeldelse. Tjenesten dekker hele Østfold.

Psykisk helsehjelp

Fredrikstadhjelpa er et tilbud til alle over 16 år som sliter med lette til moderate utfordringer innen psykisk helse og rus/avhengighet. Åpningstid alle hverdager fra 09 - 18, telefon 474 79 847. Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege.

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Telefon 404 33 067 eller e-post raskpsykiskhelsehjelp@fredrikstad.kommune.no Tilbudet er gratis og du trenger ingen henvisning fra lege.

Ved akutt krise skal du kontakte fastlegen din. Fastlegen har en øyeblikkelig hjelp-funksjon på dagtid. Trenger du akutt hjelp utenom åpningstiden, må du kontakte legevakta.

Hva koster tjenesten?

Du må betale en egenandel for behandling ved legevakta. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.

Konsultasjonen er gratis for personer med frikort, barn under 16 år, personer som er i førstegangstjeneste i militæret og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.

Legevakta har betalingsautomat på venterommet. Det er også mulig å få faktura eller betale med mobilen. Hvis du drar fra legevakta uten å betale, får du faktura på SMS eller i posten. Du må betale gebyr for fakturaer som blir sendt i posten.

Har du spørsmål om betaling eller faktura? Kontakt vår samarbeidspartner Convene på 21 62 73 20.

For andre spørsmål vedrørende faktura fra legevakta:

Non-residents

 • European Citizen: Bring an EU health care card to pay your personal deduction. Those without a health card must pay for the amount at the emergency room and apply for reimbursement with their insurance company.
 • Non EU-citizens must pay full price.

Tilbakemelding og klager

Vi tar alle tilbakemeldinger på alvor. Alle henvendelser blir behandlet individuelt og i henhold til personvernlovgivningen. Tilbakemeldingen bør være skriftlig og sendes på e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Om du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos legevakta, kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme krav om erstatning. 

Du kan eventuelt klage til Statsforvalteren i Oslo og Viken eller henvende deg til Pasientombudet. Klage på parkeringsgebyr sender du til parkeringsselskapet, ikke legevakta.

Relevante nettsider og lover

Aktuelle lover

Kontakt legevakta

 • Ring oss på
  116 117
  69 38 11 00 (lokalt nummer)
   
 • Send oss e-post
  postmottak@fredrikstad.kommune.no
   
 • Besøk oss
  Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy 
  Legevakten bruker inngang B, altså ved apoteket i Helsehuset, ut mot Fredrikstad stadion.
   
 • Send brev
  Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)

Vis i kart

Sist oppdatert: 22. desember 2023