Vaksinene

Det er foreløpig tre vaksiner som er godkjent for bruk i Norge, vaksinene til Pfizer, Moderna og Astra Zeneca. Fredrikstad bruker alle de tre vaksinene, avhengig av hvilke vi får levert fra nasjonalt hold. 

Spørsmål/svar

Hvordan virker vaksinen? 

Koronaviruset har karakteristiske “pigger” på overflaten. Disse piggene er fremmede for kroppen, og immunforsvaret starter en reaksjon mot viruset når det oppdager disse piggene. 

I vaksinen til Pfizer og Moderna ligger oppskriften på disse piggene. Når vaksinen sprøytes inn i kroppen, begynner noen celler i kroppen å lage disse piggene. Immunforsvaret ser at piggene ikke hører naturlig til i kroppen og starter sin forsvarsreaksjon. Kroppen får et forsvar mot piggene. Dette forsvaret vil gjenkjenne piggene som finnes på koronaviruset hvis man blir smittet senere. 

I vaksinen til Astra Zeneca er det et annet virus (som ikke gir sykdom) som har med seg oppskrift på piggene og kan lage pigger på overflaten sin inne i kroppen.     

Hvilke forskjeller er det på vaksinene, og i hvilken grad er de trygge/utrygge? Hvorfor har det vært så stor skepsis nasjonalt for vaksinen Astra Zeneca   

Koronaviruset har karakteristiske “pigger” på overflaten. Disse piggene er fremmede for kroppen, og immunforsvaret starter en reaksjon mot viruset når det oppdager disse piggene. 

I vaksinen til Pfizer og Moderna ligger oppskriften på disse piggene. Når vaksinen sprøytes inn i kroppen, begynner noen celler i kroppen å lage disse piggene. Immunforsvaret ser at piggene ikke hører naturlig til i kroppen og starter sin forsvarsreaksjon. Kroppen får et forsvar mot piggene. Dette forsvaret vil gjenkjenne piggene som finnes på koronaviruset hvis man blir smittet senere. 

I vaksinen til Astra Zeneca er det et annet virus (som ikke gir sykdom) som har med seg oppskrift på piggene og kan lage pigger på overflaten sin inne i kroppen.   

Alle de tre vaksinene har en temmelig lik bivirkningsprofil hvor ømhet på innstikkstedet og sykdomsfølelse de første dagene etter vaksinasjonen. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldent.   Forskjellen på de tre vaksinene går på at Pfizer og Moderna vaksinen gir ca 95% beskyttelse mot mild sykdom mens Astra Zeneca gir 60-70% beskyttelse mot mild sykdom. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er mer lik for alle de tre vaksinene. Astra Zeneca gis foreløpig ikke til pers over 65 år. Til sammenlikning gir influensavaksinen en gjennomsnittlig effekt på 60%.  Det viktigste nå er å få vaksinert befolkningen så raskt som overhodet mulig slik at vi får immunitet i befolkningen. Alle de tre vaksinene bidrar til det, og vi kommer derfor til å bruke de vaksinene vi får tilgjengelig til enhver tid.  

Hva er årsaken til at det er så forskjellig intervall mellom dosene på de ulike vaksinene?  

Det skyldes at de er testet ut med ulik intervall mellom injeksjonene, og man må følge de intervallene som har vært brukt i utprøvingsstudiene. Alle vaksinene gir en viss effekt etter første injeksjon som er viktig i en massevaksineringssituasjon. 

Da koronaviruset kom til Norge, sa alle at det ville ta minst 1 ½ - 2 år før vi kunne ha en ferdig vaksine. Hvordan er det mulig at det likevel ble en vaksine klar på mindre enn 1 år? 

Koronapandemien fikk raskt enorme konsekvenser i mange av de landene den etablerte seg i. Det ble raskt klart at man ikke så for seg en mulig behandling av infeksjonen, og den eneste måten å bekjempe pandemien på ble å utvikle vaksiner. Arbeidet med å få ferdigstilt en vaksine fikk høyeste prioritet. Ulike land samarbeidet om prosjektet. Mye annet utviklingsarbeid ble satt til side i de firmaene som begynte å lage vaksiner. Byråkratiske prosesser ble gjort så smidige som mulig.  

Kravene til dokumentasjon for godkjenning av vaksinene er ikke endret selv om det har vært stort fokus på å bli ferdig så raskt som mulig.   

Kan man smitte andre selv om man er vaksinert? 

Ja, det er en mulighet for at man kan smitte videre selv om man er vaksinert. Dette er spesielt aktuelt i begynnelsen av vaksinasjonsprosessen nå ikke så mange mennesker i befolkningen er vaksinert og det fortsatt er mye virus rundt oss.   

Inneholder vaksinene kvikksølv eller produkter fra svin? 

Nei, vaksinene inneholder ikke kvikksølv eller produkter fra svin.   

Hvordan oppstår bivirkninger?  

Bivirkninger oppstår når kroppens immunforsvar har oppdaget piggene i vaksinen og setter i gang sin immunreaksjon. Bivirkninger er derfor et tegn på at kroppen responderer på vaksinen og at det er sannsynlig at immunforsvaret vårt vil gjenkjenne piggene på et koronavirus en senere gang.   

Hvilke bivirkninger kan man få av å ta vaksinen? 

De vanligste bivirkningene er: 

  • Smerter og hevelse på innstikkstedet 
  • Tretthet, muskelsmerter, leddsmerter, hodepine, frysninger og feber 

For de fleste varer bivirkningene 1-2 døgn. For noen er de så sterke at man må være hjemme fra jobb.  

Bivirkningene ved vaksinen overvåkes nøye. Legemiddelverket publiserer ukentlige oppdateringer over bivirkninger. Det er et samarbeid mellom alle landene som bruker de ulike vaksinene om registrering av bivirkninger. Dokumentasjon av alvorlige bivirkninger kan få konsekvenser for vaksinene. Spørsmål om alvorlige bivirkninger knyttet til Astra Zeneca-vaksinen medførte at bruken opphørte umiddelbart inntil man fikk avklart situasjonen.   

Til nå har en stor andel av de vaksinerte vært sykehjemsbeboere og personer over 80 år. For disse kan selv de vanlige bivirkningene medføre forverring av eksisterende sykdom og i verste fall død. 

Utprøvingen av vaksinene startet sommeren 2020. Etter det er det et stort antall personer som har fått vaksinen. Bivirkningene meldes inn og data sammenholdes fra ulike land. Alvorlige bivirkninger vil således raskt avdekkes.    

Er det farlig for kvinner som ønsker seg barn i fremtiden å ta vaksinen? 

Hvis man er i en prosess hvor man prøver å bli gravid, bør man vente med det til kvinnen er fullvaksinert, og det har gått minst to uker etter andre dose.  Hvis man har barneønske lenger frem i tid, er det ikke farlig å ta vaksinen.   

Skal gravide vaksineres? 

Foreløpig er det lite data på vaksinasjon av gravide. Det er derfor ikke anbefalt at gravide blir vaksinert. Hvis den gravide har risiko for alvorlige følgesykdommer av covid-19, kan det likevel være aktuelt å gjennomføre vaksinasjon.   

Hvorfor tar ikke de som har bestemt at vi skal vaksineres vaksinen først? Noen opplever at de er “prøvekaniner” for dem som styrer vaksinasjonen.  

Det er allerede mange millioner mennesker som har fått vaksinene, og eventuelle bivirkninger registreres nøye.  Rekkefølgen på hvem som får vaksinene nå er styrt etter risiko for alvorlig sykdomsforløp og død. I tillegg er en del helsepersonell prioritert. Andre personer som også har samfunnsviktige funksjoner blir ikke prioritert på andre måter enn resten av befolkningen. Som en følge av det, vil bl.a. ordføreren, kommunedirektøren og kommuneoverlegene være blant de siste som får vaksinen.   

Hvorfor skal vi bruke vaksinen fra Astra Zeneca når den har dårligere effekt enn de andre to? 

Astra Zeneca gir 60-70% beskyttelse mot mild sykdom.  Astra Zeneca gis foreløpig ikke til pers over 65 år. Til sammenlikning har influensavaksinen en gjennomsnittlig effekt på 60%. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er mer lik for alle de tre vaksinene. 

Det viktigste nå er å få vaksinert befolkningen så raskt som overhodet mulig slik at vi får immunitet i befolkningen. Alle de tre vaksinene bidrar til det, og vi kommer derfor til å bruke de vaksinene vi får tilgjengelig til enhver tid.  

Kan jeg velge vaksine? 

Nei, man kan ikke velge vaksine. Det er FHI som styrer leveransen av vaksiner, og for å oppnå så stor dekningsgrad som mulig på kortest mulig tid, bruker vi de vaksinene som til enhver tid er tilgjengelige. Du vil få begge doser av samme type vaksine.  

Jeg lurer på noe om bivirkninger etter at jeg har fått vaksine. Hvem skal jeg kontakte?

Da tar du kontakt med din fastlege.
Spesielt er det viktig at du tar kontakt med fastlege eller legevakt, dersom:

  • Kraftig økende sykdomsfølelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager
  • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass
  • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom
Hvor finner jeg mer informasjon om vaksinene? 

 

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

Sist oppdatert: 01. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.