Status for vaksinering

Status per 16. april 2021

Denne uken er det blitt vaksinert mange ved vaksinasjonssenteret. Over 4000 vaksinedoser er blitt satt. De aller fleste med første dose. Totalt har nå over 19 272 innbyggere i Fredrikstad fått første dose. Om lag 5000 er fullvaksinerte med to doser.

I uke 16 (fra 19. april) mottar Fredrikstad kun 834 vaksinedoser (fra Pfizer). De aller fleste av disse dosene vil gå til personer i kategori 5 (risikogruppe 55-64 år). Disse vil bli innkalt av sin fastlege, bortsett fra Ankerløkken legesenter, Kråkerøy legesenter, Legene på Kirkebrygga, Vincent legesenter, Sellebakk legesenter, Ørebekk legesenter og Glomma legesenter. Pasienter ved disse legekontorene vil bli innkalt til vaksinasjonssenteret.

Det er viktig å merke seg at vaksinering av av risikogrupper 55-64 år kan ta flere uker. Så her må mange smøre seg med tålmodighet

Fortsatt blir personer over 65 år prioritert når man setter seg i vaksinekø. Disse får vaksine ved vaksinasjonssenteret.

Har du fått innkalling til time, men ikke klarer å bekrefte timene selv via mobiltelefon, kan ringe vår vaksinasjonstelefon: 69 38 11 08 (tast 3).

Totalt er det nå nesten 26 000 personer som har satt seg i vaksinekø i Fredrikstad. 

Vaksine hos fastlege

Fastlegene begynne å sette vaskiner på sine risikopasienter med underliggende sykdommer i alderen 45-64 år fra uke 16. Disse pasientene får innkalling direkte fra sin fastlege. Men det er åtte legekontorer som ikke setter vaksine på sine pasienter. Disse kontorene sender sine pasientlister til vaksinasjonssenteret. Pasientene vil så få innkalling fra vaksinasjonssenteret. Detter gjelder risikopasienter med underliggende sykdommer ved følgende legekontorer: Ankerløkken legesenter, Kråkerøy legesenter, Legene på Kirkebrygga, Vincent legesenter, Sellebakk legesenter, Ørebekk legesenter og Glomma legesenter.

Påminnelser 

Kommunen sender fortløpende ut påminnelser per SMS om å sette seg i vaksinekø etterhvert som vi vaksinerer nedover i alder.

Spørsmål om vaksinasjon

Fredrikstad kommune har nå opprettet en egen tjeneste som svarer på spørmål du måtte ha om vaksinasjonen i Fredrikstad. Telefonnummeret er det samme som koronatestsenteret: 69 38 11 08 (mandag til fredag). Du taster "3" for vaksinespørsmål. Her kan man blant annet få hjelp til å registrere seg i vaksinekø eller hjelp til å bli satt opp til vaksinasjonstid.

AstraZeneca er satt på pause

Som kjent har FHI bestemt at vaksinen fra AstraZeneca er satt på pause inntil det er avklart om hvorvidt det er sammenheng mellom denne vaksinen og blodpropp som bivirkning. Derfor er det for tiden kun vaksinene fra Pfiser og Moderna som blir satt.

I Fredrikstad er det foreløpig kun helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksinen.

For personer som allerede har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen utsettes andre dose inntil videre. Effekten av dose nr. to vil ikke forringes som følge av en utsettelse av dose-to vaksinering. Ifølge FHI ser det ut til at AstraZeneca-vaksinen gir ganske god beskyttelse allerede etter at første dose er satt, og at denne beskyttelsen varer i minst tre måneder.

Øvrige oppdateringer

  • Alle sykehjemsbeboere har blitt vaksinert med dose 2 og er nå fullvaksinert.
  • Fastlegene har vaksinert alle over fylte 85 år. Alle i denne aldersgruppen skal ha fått innkalling direkte fra sin fastlege. Ta kontakt på tlf. 69 38 11 08 dersom du ikke har fått dette tilbudet.
  • Vaksinering av kritisk og prioritert helsepersonell var godt i gang før AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause. Om lag 20 prosent av vaksinene holdes av til helsepersonell.
  • Foreløpig varierer antall doser vi får tilsendt hver uke veldig. Så det er vanskelig å si når det er din tur til å bli vaksinert. Vaksinering av risikopasienter 18-64 år i gruppe 4 (særlig høy risiko) kan starte i overgangen mars-april. Før det vaksineres den eldre befolkningen (over 75 år) i aldersrekkefølge.
  • Alle i alderen fra 18-64 år MED risikofaktorer (bortsett fra kategori 4) vil bli vaksinert hos sin fastlege. De fra 65-84 år + kategori 4 + øvrig befolkning blir vaksinert av kommunen gjennom en massevaksinasjonsordning. Her kommer det mer informasjon etterhvert. Se prioriterte grupper her.
  • Dokka 1 på Kråkerøy er vaksinasjonssenter for alle fra 65-84 år + kategori 4 + øvrig befolkning uten risikofaktorer. I tillegg er kommunen beredt på å åpne ytterligere to vaksinasjonssteder dersom det blir behov for det. 
  • Vaksinasjonssenteret ved Dokka 1 er rigget for å ta i mot 72 personer i timen og kapasiteten ved senteret er 4500 vaksiner i uken.
  • Har du vaksinespørsmål? Ring 69 38 11 08 og tast "3".

Ingen skal foreløpig selv ta kontakt for bestilling av vaksine. Alle som skal vaksineres hos fastlege, blir innkalt til vaksinasjonstime av sin fastlege. 

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

Sist oppdatert: 16. april 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.