Status for vaksinering

Status per 22. oktober 2021

Neste uke (uke 43) har vaksinasjonssenteret åpent:

 • Mandag kl. 08.30-14.45
 • Onsdag kl. 15.30-21.00
 • Torsdag kl. 08.30-14.45

Vaksinasjonssenteret holder åpent både for drop-in og timeavtaler for dose en og to. De under 16 år må ha med samtykkeerklæring som er signert av begge foreldrene. 

De som fortløpende fyller 12 år fremover kan også komme inn på drop-in. 
 
Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar kan komme inn på drop-in eller timeavtale og få dose 3. For deg over 64 år og som ønsker dose 3, se informasjon lenger ned.
 
Vaksinen er frivillig, men vi oppfordrer spesielt innbyggere i alderen 12-44 år om å beskytte seg mot covid-19. Det er i disse aldersgruppene færrest har vaksinert seg. Du gir ikke bare deg selv god beskyttelse mot sykdommen, men du beskytter også andre, som kanskje ikke kan ta vaksinen.
 
Vaksinetelefonen holder åpent hver dag mandag-fredag fra 08.00-16.00.

Statistikk

92 prosent av den voksne befolkningen i Fredrikstad vaksinert med minimum 1 dose (per 21. oktober). Aldersgruppene fordeler seg slik:
 • 85 år+: 94 prosent 
 • 75-84 år: 99 prosent 
 • 65-74 år: 97 prosent 
 • 55-64 år: 95 prosent 
 • 45-54 år: 91 prosent 
 • 40-44 år: 89 prosent 
 • 25-39 år: 84 prosent 
 • 18-24 år: 93 prosent 
 • 16-17 år: 83 prosent
 • 12-15 år: 58 prosent

Totalt er nå 86 prosent av den voksne befolkningen i Fredrikstad vaksinerte med 2 doser.

Fra tidligere:

Oppfriskningsdose til deg som fyller 65 år i år eller eldre

Fredrikstad kommune tilbyr en dose 3 (oppfriskningsdose) til alle over 75 år fra 1. november. Fra 8. november vil vi vaksinere 64-74-åringer med dose 3. Du må bestille time for denne oppfriskningsdosen. Alle blir tilbudt Pfizer-vaksinen. Dette gjelder alle som fyller 65 år i år eller eldre.

Dersom du skal ta influensavaksine i uke 42 eller 43, vil de som ønsker det bli satt opp til dose 3 med det samme. Du kan også ringe vaksinetelefonen for å bestille time til dose 3. Tlf. 69 38 11 08 (tast 3).

Det er kun personer med dokumentert immunsvikt som kan få dose 3 på drop-in. I tillegg har vi åpent for drop-in for de som ennå ikke har fått dose 1 eller 2.

Fredrikstad kommune vil sende ut SMS til alle over 64 år for å minne om oppfriskningsdosen. Der kan man sette seg i vaksinekø for dose 3.

NB!

 • Det må gå minimum seks måneder fra dose 2 til oppfriskningsdose 3.
 • Det må ha gått minimum 28 dager siden dose 2 for personer med dokumentert immunsvikt som skal ha dose 3.
 • Skal du ta influensavaksine, må det gå minimum syv dager mellom influensa- og covid-19 vaksine.

Her registrerer du deg for dose 3

Dose 3 for deg med nedsatt immunforsvar

Foreløpig er det kun personer med alvorlig nedsatt immunforsvar som får tilbud om dose 3. Men fra uke 44 tilbys alle personer over 65 år en oppfriskningsdose med Pfizer. Dose nummer tre kan kun settes dersom det har gått minimum seks måneder siden dose 2. Vi starter med gruppen sykehjemsbeborere og personer over 85 år. Deretter følger gruppen 75-85 år og 65-74 år.

Dersom du skal ta influensavaksine i uke 42 eller 43, kan du bli satt opp til dose 3 med det samme. 

Valg av vaksinetype

God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. 

I det norske koronavaksinasjonsprogrammet har vi kombinert koronavaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer. Bakgrunnen er at det har vært ulik tilgang på vaksinetypene, og samtidig har de to vaksinene vært vurdert som likeverdige og godt egnet for å kombinere. Kombinasjonen gir minst like god beskyttelse som å få to doser av sammen vaksinetype. Studier har også vist at det å kombinere de to mRNA-vaksinen ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger.   

– Selv om en får lik beskyttelse av å kombinere vaksinetypene, så er vi kjent med at noen ønsker å få samme vaksinetype for begge dosene. Nå som vi har god tilgang på både Pfizer og Moderna kan kommunene tilby befolkningen den vaksinetypen de ønsker, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet. 

Timeavtale

Dersom du ikke ønsker å komme på drop-in, og unngå mulig kø, så kan man fortsatt registrere seg med time avtale her. Eller du kan ringe vaksinetelefonen på 69 38 11 08 (tast 3).

Tredje dose til personer med nedsatt immunforsvar

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar tilbys nå en vaksinedose 3 mot covid-19. Les mer her om hvem som inngår i denne gruppen og hva slags dokumentasjon som må til.

Vaksinering av 12-15-åringer

Kommunen tilbyr nå koronavaksine til 12-15-åringer. Aldersgruppen skal i første omgang tilbys én vaksinedose. Her finner du ut når vaksineringen skjer og hvordan du registrerer deg. Les mer her.

Kryssvaksinering

Mandag 6. september, tirsdag 7. september og fredag 10. september vil de som får dose 2 bli kryssvaksinert. Det vil si at de får Moderna som dose nr. 2, selv om de fikk Pfizer som dose nr. 1. Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene.

Alt klart for 16- og 17-åringene

Alle som er født i 2004 og 2005, og som ønsker vaksine, kan nå registrere seg i Helseboka for covid-19 vaksine. Slik gjør du det:

 • Ungdommen (eller foreldre/familie på vegne av ungdommen) registrerer seg i Helseboka.
 • Deretter får ungdommen en SMS til sin mobiltelefon hvor man kan bestille seg sin vaksinetime på en av følgende dager:
  Torsdag 9. september kl.  15.30-21.15
  Fredag 10. september kl. 15.30-21.15
  Lørdag 11. september kl. 10.30-16.30
  Søndag 12. september kl. 10.30-16.30
  Mandag 13. september kl. 08.30-21.15
  Tirsdag 14. september kl. 08.30-21.15
  Onsdag 15. september kl. 15.30-21.15
  Torsdag 16. september kl. 15.30-21.15
 • Avtale for dose nr. 2 vil være 12 uker fra første dose.
 • Man får begge sine timeavtaler når man bestiller sin time via helseboka.
 • De ungdommene som ikke har fylt 16 år må ha med seg et samtykkeskjema som er skrevet under av den/de foreldrene som har foreldreansvar. Ved felles foreldreansvar må begge foreldrene samtykke. Fra fylte 16 år trenger man ikke samtykkeskjema.
 • Foreldrene kan registrere sine barn inn i helseboka med foresattes telefonnummer hvis ønskelig.

Fredrikstad kommune vil også sende ut SMS til alle 16- og 17-åringer som vi har oppført i våre registre. Her vil man få en invitasjon til å registrere seg i Helseboka.

Registrer deg her (Husk Bank-ID)

Gravide

FHI anbefaler nå gravide i 2. og 3. trimester å vaksinere seg mot covid-19. Det vil si gravide etter tre måneder.
– Risikoen for den gravide tiltar utover i svangerskapet. Vi anbefaler derfor gravide kvinner som er i 2. og 3. trimester vaksinasjon med mRNA-vaksine mot koronavirus. Gravide som tilhører en risikogruppe for covid-19 kan også vaksineres fra 1. trimester, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet. Les mer om dette hos FHI.

Drop-in

Også i uke 34 (fra 23. august) vil vi tilby drop-in til de som ønsker dose 1. Dette skjer alle hverdager mellom kl. 08.30-20.30. Spesielt ønsker vi at flere i alderen 25-39 år starter sitt vaksineløp. Ønsker du ikke drop-in, kan du fortsatt registrere deg i vaksine-kø på vanlig måte. Det tilbys ikke drop-in for dose 2.

Altså:

Er du over 18 år, bosatt i Fredrikstad, og har enda ikke fått dose én av koronavaksinen, men ønsker det, må du ta kontakt med kommunen. Det er tre alternativer:

 • Registrert deg digitalt og få en time
 • Ring oss på 69 38 11 08 og få en time
 • Kom innom vaksinasjonssenteret på Dokka 1 (rett over Værstebrua på Kråkerøy-siden) og få vaksine uten avtale. 

12-15-åringer med stor risiko for sykdom

Fastleger og barneleger er i ferd med å kartlegge barn i alderen 12-15 år med spesielle diagnoser og som har stor risiko for alvorlig koronasykdom. Disse vil bli tilbudt vaksine nå. Er du usikker på om ditt barn er i denne kategorien? Ta kontakt med fastlegen. I Fredrikstad er det snakk om anslagsvis 30-45 barn.
Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også følgende sykdommer:

 • Organtransplantasjon

 • Immunsvikt

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  

 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  

Vaksinering av ansatte i skole, barnehage og SFO

Uvaksinerte ansatte i barnehager, SFO og skoler som bor i andre kommuner, kan nå få sin første dose av Fredrikstad.

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO kan prioriteres i vaksinekøen slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Som følge av at Fredrikstad har blitt prioritert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, vil alle som er bosatt i Fredrikstad ha fått tilbud om første vaksinedose innen utgangen av uke 28. Det innebærer at også ansatte i barnehager og skoler som er bosatt i Fredrikstad vil være beskyttet før skolestart.

Når det gjelder lærere og barnehageansatte som jobber i Fredrikstad, men er bosatt i annen kommune, får også de nå få tilbud om vaksine i Fredrikstad. Dersom de ikke allerede har registrert seg digitalt for vaksinasjon i sin kommune, bes de kontakte vaksinetelefonen i Fredrikstad på 69 38 11 08 (tast 3).

2003-modeller

Hele 2003-kullet tilbys nå vaksine. Foreløpig er det kun Comirnaty-vaksinen fra BioNTech/Pfizer som er godkjent før fylte 18 år. De som fyller 18 år i år (2003-modeller) kan derfor melde seg i vaksinekø selv om de ennå ikke er fylt 18 år. Da vil de få fortløpende time til vaksinasjon.

Vaksinering av studenter i sommer og etter semesterstart

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli vaksinert på. Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. 

Vi tilstrebes oss på å få ferdigvaksinert utenlandsstudenter som i sommer oppholder seg i Fredrikstad, før de reiser ut igjen.

Koronasertifikat til ikke-digitale

Dersom du ikke har en smarttelefon eller tilgang til å printe ut ditt koronasertifikat, så kan du få hjelp via et nasjonalt telefonnummer. De sender deg sertifikatet på papir.

- Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
- Ring informasjonstelefonen for korona (nasjonalt nummer):

 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Alle over 18 år skal ha fått vaksinetilbud

Alle over 18 år skal nå ha fått et vaksinetilbud i Fredrikstad. Påminnelser er sendt ut via SMS eller brev. Er du eldre 18 år og ikke fått vaksinetilbud? Da kan du sette deg i vaksinekø her. Eller du kan ringe 69 38 11 08 (tast 3). Du vil da bli prioritert i køen.

Norsk koronasertifikat

Fredag 11. juni var løsningen for det norske koronasertifikatet klart til å brukes innenlands i Norge.  Koronasertifikatet kan lastes ned fra denne adressen:  https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Mer informasjon om koronasertifikatet her:
Norsk: https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/
Engelsk: https://www.fhi.no/en/about/covid-19-certificate/  

Om hvordan koronasertifikatet blir kontrollert ved innreise til Norge: https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-koronasertifikatet-kontrollert/  

Mot slutten av juni skal en EU-tilpasset versjon være klar for å bruke til grensepasseringer i EU- og EØS-området.

Vaksiner som er satt i utlandet kan etterregistreres i Norge ved å ta kontakt med fastlegen, privat helsetjeneste eller ved å ringe til vaksinasjonstelefonen (tlf. 69 38 11 08, tast 3).

Det forventes at alle innbyggere over 18 år skal ha fått tilbud om minst 1 dose innen midten av juli-måned.

Vaksinering av helsepersonell

Fra uke 19 og framover skal helsepersonell få sin dose 2 med vaksine. AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Derfor er det en av mRNA-vaksinene fra Moderna og Pfizer/Comirnaty som tilbys. Disse er fullgode alternativer til AstraZeneca. Her kan du lese mer om dose 2 til de som allerede har fått AstraZeneca-vaksinen.

Spørsmål om vaksinasjon

Fredrikstad kommune har nå opprettet en egen tjeneste som svarer på spørsmål du måtte ha om vaksinasjonen i Fredrikstad. Telefonnummeret er det samme som koronatestsenteret: 69 38 11 08 (mandag til fredag). Du taster "3" for vaksinespørsmål. Her kan man blant annet få hjelp til å registrere seg i vaksinekø eller hjelp til å bli satt opp til vaksinasjonstid. Du kan også sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Har du fått innkalling til time, men ikke klarer å bekrefte timene selv via mobiltelefon, kan ringe vår vaksinasjonstelefon: 69 38 11 08 (tast 3).

Vaksinescenario

 

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

Antall vaksinerte

Grafisk oversikt (tar litt tid å laste)

Sist oppdatert: 22. oktober 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.