Status for vaksinering

Drop-in status per 30. juli 2021

Fredag 30. juli er det Pfizer-vaksinen som settes ved vaksinasjonssenteret. Det er drop-in for dose to for de som er ansatt i barnehage, SFO eller skole. Du må enten bo i Fredrikstad eller jobbe her. Det er fortsatt drop-in for dose en for alle.

Status for antall som har benyttet seg av drop-in:

Torsdag 28. juli:

Drop-in dose 1: 5
Drop-in dose 2: 105

Onsdag 28. juli:

Drop-in dose 1: 89
Drop-in dose 2: 397

Det er fortsatt mange vaksinedoser igjen, så det er bare å møte opp. 

Det er ulike dager for når det settes Moderna og Pfizer-vaksine:

Moderna:
Tirsdag 3. august – 0830-1430
Onsdag 4. august – 0830-1430
Fredag 6. august – 0830-1430

Pfizer:
Fredag 30. juli – 0830-1500
Mandag 2. august – 0830-1430
Torsdag 5. august – 0830-1430

 

Status per 30. juli 2021

Nå er 88 prosent (87 prosent forrige uke) av den voksne befolkningen i Fredrikstad vaksinert med minimum 1 dose (per 29. juli). Aldersfordelingen fordeler seg slik:
 
 • 85 år+: 93 prosent (93 prosent forrige uke)
 • 75-84 år: 98 prosent (98 prosent forrige uke)
 • 65-74 år: 96 prosent (96 prosent forrige uke)
 • 55-64 år: 94 prosent (93 prosent forrige uke)
 • 45-54 år: 88 prosent (87 prosent forrige uke)
 • 40-44 år: 84 prosent (83 prosent forrige uke)
 • 25-39 år: 75 prosent (74 prosent forrige uke)
 • 18-24 år: 87 prosent (86 prosent forrige uke)  

 

Fra tidligere:

Drop-in dose én

Alle over 18 år har fått tilbud om første dose vaksine, og de fleste som ønsker har nå fått. Det haster å få gitt første dose til de som enda ikke har registrert seg, da vaksinene kommunen får framover er til dose to-vaksinering. Kommunen tilbyr derfor drop-in for dose en i uke 29 og 30.

Er du over 18 år, bosatt i Fredrikstad, og har enda ikke fått dose én av koronavaksinen, men ønsker det, må du ta kontakt med kommunen. Det er tre alternativer:

 • Registrert deg digitalt og få en time
 • Ring oss på 69 38 11 08 og få en time
 • Kom innom vaksinasjonssenteret på Dokka 1 (rett over Værstebrua på Kråkerøy-siden) og få vaksine uten avtale. 

 

 

12-15-åringer med stor risiko for sykdom

Fastleger og barneleger er i ferd med å kartlegge barn i alderen 12-15 år med spesielle diagnoser og som har stor risiko for alvorlig koronasykdom. Disse vil bli tilbudt vaksine nå. Er du usikker på om ditt barn er i denne kategorien? Ta kontakt med fastlegen. I Fredrikstad er det snakk om anslagsvis 30-45 barn.
Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også følgende sykdommer:

 • Organtransplantasjon

 • Immunsvikt

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  

 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  

Vaksinering av ansatte i skole, barnehage og SFO

Uvaksinerte ansatte i barnehager, SFO og skoler som bor i andre kommuner, kan nå få sin første dose av Fredrikstad.

Regjeringen har besluttet at ansatte i barnehager, skoler og SFO kan prioriteres i vaksinekøen slik at flest mulig er beskyttet ved skolestart. Som følge av at Fredrikstad har blitt prioritert i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, vil alle som er bosatt i Fredrikstad ha fått tilbud om første vaksinedose innen utgangen av uke 28. Det innebærer at også ansatte i barnehager og skoler som er bosatt i Fredrikstad vil være beskyttet før skolestart.

Når det gjelder lærere og barnehageansatte som jobber i Fredrikstad, men er bosatt i annen kommune, får også de nå få tilbud om vaksine i Fredrikstad. Dersom de ikke allerede har registrert seg digitalt for vaksinasjon i sin kommune, bes de kontakte vaksinetelefonen i Fredrikstad på 69 38 11 08 (tast 3).

2003-modeller

Hele 2003-kullet tilbys nå vaksine. Foreløpig er det kun Comirnaty-vaksinen fra BioNTech/Pfizer som er godkjent før fylte 18 år. De som fyller 18 år i år (2003-modeller) kan derfor melde seg i vaksinekø selv om de ennå ikke er fylt 18 år. Da vil de få fortløpende time til vaksinasjon.

Vaksinering av studenter i sommer og etter semesterstart

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å bli vaksinert på. Studenter vil få tilbud om dose 2 i studiekommunen etter semesterstart. 

Vi tilstrebes oss på å få ferdigvaksinert utenlandsstudenter som i sommer oppholder seg i Fredrikstad, før de reiser ut igjen.

Koronasertifikat til ikke-digitale

Dersom du ikke har en smarttelefon eller tilgang til å printe ut ditt koronasertifikat, så kan du få hjelp via et nasjonalt telefonnummer. De sender deg sertifikatet på papir.

- Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
- Ring informasjonstelefonen for korona (nasjonalt nummer):

 • Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Alle over 18 år skal ha fått vaksinetilbud

Alle over 18 år skal nå ha fått et vaksinetilbud i Fredrikstad. Påminnelser er sendt ut via SMS eller brev. Er du eldre 18 år og ikke fått vaksinetilbud? Da kan du sette deg i vaksinekø her. Eller du kan ringe 69 38 11 08 (tast 3). Du vil da bli prioritert i køen.

Norsk koronasertifikat

Fredag 11. juni var løsningen for det norske koronasertifikatet klart til å brukes innenlands i Norge.  Koronasertifikatet kan lastes ned fra denne adressen:  https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Mer informasjon om koronasertifikatet her:
Norsk: https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/
Engelsk: https://www.fhi.no/en/about/covid-19-certificate/  

Om hvordan koronasertifikatet blir kontrollert ved innreise til Norge: https://www.fhi.no/nyheter/2021/slik-blir-koronasertifikatet-kontrollert/  

Mot slutten av juni skal en EU-tilpasset versjon være klar for å bruke til grensepasseringer i EU- og EØS-området.

Vaksiner som er satt i utlandet kan etterregistreres i Norge ved å ta kontakt med fastlegen, privat helsetjeneste eller ved å ringe til vaksinasjonstelefonen (tlf. 69 38 11 08, tast 3).

Det forventes at alle innbyggere over 18 år skal ha fått tilbud om minst 1 dose innen midten av juli-måned.

Vaksinering av helsepersonell

Fra uke 19 og framover skal helsepersonell få sin dose 2 med vaksine. AstraZeneca er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. Derfor er det en av mRNA-vaksinene fra Moderna og Pfizer/Comirnaty som tilbys. Disse er fullgode alternativer til AstraZeneca. Her kan du lese mer om dose 2 til de som allerede har fått AstraZeneca-vaksinen.

Spørsmål om vaksinasjon

Fredrikstad kommune har nå opprettet en egen tjeneste som svarer på spørsmål du måtte ha om vaksinasjonen i Fredrikstad. Telefonnummeret er det samme som koronatestsenteret: 69 38 11 08 (mandag til fredag). Du taster "3" for vaksinespørsmål. Her kan man blant annet få hjelp til å registrere seg i vaksinekø eller hjelp til å bli satt opp til vaksinasjonstid. Du kan også sende en e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no 

Har du fått innkalling til time, men ikke klarer å bekrefte timene selv via mobiltelefon, kan ringe vår vaksinasjonstelefon: 69 38 11 08 (tast 3).

Vaksinescenario

 

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

Antall vaksinerte

Grafisk oversikt (tar litt tid å laste)

Sist oppdatert: 23. juli 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.