Status for vaksinering

Er du syk, eller i karantene, skal du være hjemme og ikke komme til vaksinetime

 • Alle over 18 år kan nå registrere seg i vaksinekø for dose 3 og deretter bestille time.
 • Har du underliggende sykdom eller høy risiko for alvorlig sykdom, bør du bestille time via vaksinetelfonen for å bli prioritert i køen.

Disse kan benytte drop-in:

 • Alle som skal ha dose 1 eller 2, husk samtykkeerklæring fra begge foreldre dersom du er under 16 år.
 • De med alvorlig nedsatt immunforsvar, husk dokumentasjon fra lege på at du skal ha dose 3
 • Helsepersonell eller ansatte i skoler og barnehager som skal ha dose 3 (husk 20 ukers intervall siden dose 2)

Klikk her for å registrere deg i vaksinekø for dose 3. 

Det SKAL gå minimum 20 uker mellom dose 2 og dose 3. Når det er din tur vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Er det under tre måneder siden koronasykdom skal du ikke ta en tredje dose.

Trenger du hjelp til å bestille time, eller har spørsmål, kan du ringe vaksinetelefonen. Vaksinetelefonen holder åpent hver dag mandag-fredag fra 08.30-16.00 - tlf. 69 38 11 08 (tast 3).

Status per 14. januar 2022

Ny informasjon denne uken:

 • Alle som er født i 2006-2009 tilbys dose 2 og kan benytte tilbudet om drop-in. Men det må ha gått minimum 8 uker siden dose 1.
 • Koronavaksinasjon til barn og unge utvides.
 • Alle som har vært igjennom en koronasykdom og som har behov for dose 2 eller boosterdose, kan ringe vaksinetelefonen for timebestilling. Det må ha gått minimum 3 måneder siden sykdom.
 • En oversikt over hvem som tilbys vaksine og som bør og kan ta vaksine finner du her.
 • Alle under 30 år anbefales å velge Cominarty-vaksinen fra Pfizer.

Tilbud om dose 3 til alle over 18 år

Kommunen har nå sendt ut påminnelse på SMS til alle over 18 år om å sette seg i vaksinekø for dose 3. Det tildeles time fortløpende etter at du har registrert deg i kø. Vi har ikke mobilnummer til alle innbyggere, men du kan selv sjekke om du er registrert med et mobilnummer i offentlige registre dersom du går inn på www.norge no. Der kan du oppdatere kontaktinformasjonen din.

For å få oppfriskningsdose (dose 3) må det ha gått minst 20 uker siden 2. dose.

Fortsatt er det noen tusen personer i Fredrikstad som ikke er vaksinert mot covid-19-sykdom. Vi anbefaler alle å benytte seg av denne muligheten. For dose 1 og 2 tilbyr vi drop-in i åpningstidene.

Klikk her for å registrere deg i vaksinekø for dose 3. 

Er du 18 år eller eldre og har underliggende sykdom eller høy risiko for alvorlig sykdom så må du ringe vaksinetelefon for bestillng av time. Da blir du prioritert.

Drop-in på vaksinasjonssenteret

Drop-in, uke 3

 • Mandag og fredag kl. 08.30-15.00
 • Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30-21.00
 • Lørdag kl. 10.30-17.00 
Vaksinen er frivillig, men vi oppfordrer spesielt innbyggere i alderen 12-44 år om å beskytte seg mot covid-19. Det er i disse aldersgruppene færrest har vaksinert seg. Du gir ikke bare deg selv god beskyttelse mot sykdommen, men du beskytter også andre, som kanskje ikke kan ta vaksinen.

Statistikk (per 13. januar)

Det er om lag 4500 personer over 18 år i Fredrikstad som ennå ikke har startet sitt vaksinasjonsløp. Mens om lag 1500 personer i alderen 12-17 år ikke har fått vaksine.

Minimum 1 dose:
93 prosent av den voksne befolkningen i Fredrikstad vaksinert med minimum 1 dose. Aldersgruppene fordeler seg slik:
 • 85 år+: 95 prosent 
 • 75-84 år: 100 prosent 
 • 65-74 år: 98 prosent 
 • 55-64 år: 96 prosent 
 • 45-54 år: 92 prosent 
 • 40-44 år: 91 prosent 
 • 25-39 år: 87 prosent 
 • 18-24 år: 93 prosent 
 • 16-17 år: 91 prosent
 • 12-15 år: 66 prosent

Minimum 2 doser:
Totalt er nå 89 prosent av den voksne befolkningen i Fredrikstad vaksinert med minimum 2 doser.

 • 85 år+: 93 prosent 
 • 75-84 år: 100 prosent 
 • 65-74 år: 97 prosent 
 • 55-64 år: 94 prosent 
 • 45-54 år: 89 prosent 
 • 40-44 år: 85 prosent 
 • 25-39 år: 81 prosent 
 • 18-24 år: 82 prosent 

Minimum 3 doser:
Foreløpig har om lag 34 000 personer fått 3. dose. Det tilsvarer 51 prosent av alle innbyggere over 18 år.

 • 85 år+: 83 prosent 
 • 75-84 år: 94 prosent 
 • 65-74 år: 88 prosent 
 • 55-64 år: 69 prosent 
 • 45-54 år: 53 prosent 
 • 40-44 år: 36 prosent 
 • 25-39 år: 19 prosent 
 • 18-24 år: 14 prosent 

Antall vaksinerte

Grafisk oversikt (tar litt tid å laste)

Sist oppdatert: 14. januar 2022

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.