Registrer deg for koronavaksine

Du kan nå registrere deg i vaksine-kø via et elektronisk registreringssystem. Dette gjelder kun covid-19-vaksine. Her kan du registrere deg selv eller hjelpe andre med å registrere seg. Å registere seg i kø betyr at du gir beskjed til kommunen at du ønsker vaksine når det blir din tur. 

Skal du bestille dose nr 3?

Da må du først sette deg i kø via lenken under. Når det er din tur vil du få en SMS med lenke til timebestilling. Er det under seks måneder siden koronasykdom skal du ikke ta en tredje dose.
Registrer deg her for dose 3 (Husk Bank-ID)

Trenger du hjelp til å registrere deg, eller har spørsmål? Da kan du få hjelp ved å ringe tlf. 69 38 11 08 - tast "3".

Drop-in, dose 1 og 2

Du kan fortsatt få både dose 1 og 2 ved vaksinasjonssenteret. Da kan du komme på drop-in i åpningstiden eller ringe vaksinetelefonen for timebestilling.

Du kan slippe timebestilling og benytte drop-in når du:
- er over 16 år og skal ha dose 1 og 2
- er mellom 12 og 15 år og skal ha dose 1, husk at barn under 16 må ha samtykkeerklæring fra begge foreldre
- har alvorlig nedsatt immunforsvar og har dokumentasjon fra lege på at du skal ha dose 3

Oppdaterte åpningstider finner du her.

Spørsmål og svar

Jeg vil ta vaksinen – hva må jeg gjøre?

Du kan registrere deg i vaksinekø hos kommunen. Det betyr å gi beskjed til kommunen at du vil bli kontaktet når det er din tur. Kommunen følger de nasjonale prioriteringene for hvem som skal få vaksine når. Det betyr at noen vil få tilbud om vaksine i løpet av noen uker, mens andre må vente opptil flere måneder før vi kontakter deg og sier at det er din tur til å få vaksine. Hvis du har registrert deg i vaksinekø, får du en SMS når det blir din tur til å ta vaksine. Du vil få en lenke i SMSen slik at du kan logge deg på og bestille time for vaksineringen. Alle som ønsker vaksine vil få det, men noen må vente lenger enn andre.  

Hva koster det å ta vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for innbyggerne.

Får jeg vaksine selv om jeg ikke registrer meg i kø?

Alle har folkeregistret adresse i Fredrikstad, og som skal ha vaksine, får en melding fra «varsle 24» fra Fredrikstad kommune når det er deres aldersgruppe som skal vaksineres.

Ringer kommunen meg og gir meg vaksinetime når det blir min tur hvis jeg ikke gjør noe selv?

Det var kun aldersgruppen mellom 80 og 85 år som ble kontaktet direkte per telefon. Alle andre som ønsker vaksine må selv registrere at de er interessert og booke time når det blir deres tur. Men vi sender ut SMS (eller brev) til alle og ber dem sette seg i vaksinekø.

Kan jeg ringe til kommunen og bestille time til vaksinasjon?

Hvis du vil ta vaksine, må du registrere deg i vaksinekøen. Det betyr at du registrerer deg i kommunens systemer (helseboka), så får du en SMS med invitasjon fra helseboka om å logge deg inn for å bestille time når det blir din tur. Vær oppmerksom på at det kan ta flere uker og måneder før du får beskjed om å bestille time, vaksinekøen følger vaksineprioriteringen kommunen har forpliktet seg til.   Servicetorget har stor pågang. Alle som klarer å bestille time selv, må gjøre det digitalt. Slik sikrer vi at de som trenger hjelp får det.  

Jeg greier ikke å registrere meg i vaksinekøen fordi jeg ikke har bank-id. Hva gjør jeg?

Trenger du hjelp til å registrere deg i vaksinekøen, kan du be om hjelp fra noen i familien. De kan logge seg på for deg med sin bank-id og registrere deg i køen. Du kan også ringe Korona- og vaksinasjonssenteret, tlf. 69 38 11 08.

Jeg har ikke bank-ID – får jeg ikke vaksine da?

Alle skal få sin vaksine uavhengig om de har bank-ID eller ikke. Hvis man ikke har egen bank-ID kan man få hjelp av familie eller venner som kan registrere ønsket om vaksine. Man kan også ringe Korona- og vaksinasjonssenteret på 69 38 11 08 som er behjelpelig med å sette opp i «vaksinekø», og hjelper til med å bestille konkret time når det blir din tur i køen.  

Jeg skal hjelpe min ektefelle å registrere seg i køen, men jeg finner ikke hvor jeg kan velge ektefelle?  

For å velge din rolle overfor personen du skal registrere, trykker du på pilen til høyre. Du må rulle litt nedover for å finne ektefelle.  

Jeg har fastlegen min et annet sted enn i Fredrikstad. Hvordan får jeg vaksinen da?

Er du over 85 år og har fastlege i annen kommune, bør du bestille time snarest (digitalt eller via Korona- og vaksinasjonssenteret på 69 38 11 08).
Er du mellom 65 og 85 år og har fastlege i annen kommune, vil du få innkalling fra Fredrikstad kommune, via SMS, e-post eller brev.

Min fastlege setter ikke vaksine til risikogrupper. Hva gjør jeg?

Kommunen får flere henvendelser fra innbyggere som har henvendt seg til legekontorene som har valgt ikke å vaksinere selv mot covid-19. Disse må ved henvendelse til kontoret få beskjed om at fastlegen skal sende liste til kommunen med pasienter i risikogruppene definert av FHI. De vil så bli kalt inn til vaksinasjon ved vaksinasjonssenteret når det er deres tur i køen. I Fredrikstad gjelder dette risikopasienter som hører til Ankerløkken legesenter, Kråkerøy legesenter, Legene på Kirkebrygga, Vincent legesenter, Sellebakk legesenter, Ørebekk legesenter og Glomma legesenter.. Øvrige pasienter som ikke er i risikogruppene kan registrere seg i kø på kommunens hjemmesider.

Jeg har hatt korona, skal jeg da registrere meg i køen?

Ja, alle skal registrere seg i køen. Du får spørsmål om dette når du bestiller time.

Det er ennå ikke klart hvor lenge beskyttelsen av det å ha gjennomgått covid-19 varer.

Det anbefales derfor at personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og som er i de prioriterte gruppene, også vaksinerer seg – så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Men personer som har hatt covid-19 trenger bare én vaksinedose. Det anbefales at vaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er blitt frisk av covid-19.

Når kommunen sender ut varsel på SMS eller e-post, hvordan vet dere at dere har riktig telefonnummer?  

Vi henter kontaktinfo fra kontaktregisteret. Du kan selv sjekke at det ligger riktig på norge.no/oppdater-kontaktinformasjon Personer som ikke har registrert mobilnummer vil få brev.  

Jeg klarer ikke å komme meg til vaksinasjonssenteret selv. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har noen som kan hjelpe deg til vaksinasjonssenteret, så kan du ringe til Korona- og vaksinasjonssenteret på 69 38 11 08 for å avtale skyss.

Hvis du ikke klarer å komme deg ut av huset, så må du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen tar så kontakt med kommunen for å avtale vaksinering hjemme.

Skal verge gi samtykke til vaksine?
Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksine. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.

Helsedirektoratet sendte 18. januar ut brev til alle statsforvaltere og kommuner med informasjon om dette.

Vaksinering mot SARS-CoV-2 er frivillig, på samme måte som annen helsehjelp. Utgangspunktet er da at vaksineringen av personer over 16 år bare skal gjennomføres med personens eget samtykke jf. pbrl. § 4-1.

I de tilfeller hvor helsepersonellet har vurdert at det bør tilbys vaksine, men hvor personen ikke selv er i stand til å samtykke, avgjør helsepersonellet som er ansvarlig for vaksineringen, om personen skal vaksineres. Dette er regulert i pbrl. § 4-6.


Jeg husker ikke når jeg har time. Kan jeg finne det ut noe sted?
Du ser timen din når du logger inn på www.helseboka.no .  Logg inn med id-porten.

Jeg er blitt forhindret til å komme til vaksinetimen, Hvor kan jeg gi beskjed?
Du må ringe vaksinetelefonen på 69 38 11 08, tastevalg 3, mellom 8.30 og 15.00, så hjelper de deg der.

Jeg er fullvaksinert i et annet land – vil det bli godkjent i Norge?
Vaksiner som er godkjent av det Europeiske legemiddelverket (EMA) regnes som godkjent i Norge. I forbindelse med innføring av koronasertifikat kan man nå etterregistrere koronavaksiner gitt utenfor Norge. Dette kan du gjøre hos fastlege, ved privat helsetjeneste eller ved å ringe til vaksinasjonstelefonen (tlf. 69 38 11 08, tast 3).
Flere land i Europa har et vaksinasjonsregister, og da må den enkelte be om at dette blir registrert korrekt i landets vaksinasjonsregister. Når andre land i EU/ EØS implementerer et koronasertifikat, kan dette brukes på lik linje med det norske koronasertifikatet. Nåværende dokumentasjon på gjennomført vaksinasjon, må oppbevares for eventuell senere etterregistrering.
For øyeblikket er disse vaksinene godkjent av EMA: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca.
Jeg har fått første vaksinedose i ett land - hvordan kan jeg få andre vaksinedose i Norge?
Du må ta kontakt med kommunen (vaksinasjonstelefonen) du oppholder deg i for å få time til andre dose. Du må fortelle helsepersonell hvilken vaksine du har fått når du bestiller time. Du må vise gyldig bevis for at du har fått første dose. Ta med vaksinasjonskortet når du får innkalling til vaksinasjon.

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

Sist oppdatert: 13. desember 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.