Registrer deg for vaksine

Du kan nå registrere deg i vaksine-kø via et elektronisk registreringssystem. Her kan du registrere deg selv eller hjelpe andre med å registrere seg. Å registere seg i kø betyr at du gir beskjed til kommunen at du ønsker vaksine når det blir din tur. 

Vi fortsetter med å vaksinere 75-85-åringer i uke 7. Derfor håper vi å få så mange som mulig i denne gruppen inn i registreringssystemet så fort som mulig.

Du som er mellom 80 og 85 år kan du også kontakte Servicetorget direkte for å bestille tid, tlf. 69 30 60 00.

Registrer deg her (Husk Bank-ID)

Slik gjør du det

1. Gå til registrering i vaksinekø på Helseboka på denne lenken eller via meldingen du har fått på din telefon.
2. Logg inn med din BankID.
3. Velg om du ønsker å registrere deg selv eller på vegne av andre du har ansvar for.
4. Svar på noen enkle spørsmål om alder og bekreft at du ønsker vaksine.

Leverandøren av denne løsningen er helseboka.no. De er referansekunde hos BankID innen sikring av helsedata. Våre innbyggere kan derfor være trygge på at personvernet er ivaretatt ved bruk av denne løsningen.

E-post- og SMS-varsling

I uke 6 sendte kommunen ut melding til alle innbyggere som er født 1942 og 1943. De blir oppfordret til å registrere seg i vaksinekø. Servicetorget ringte i uke 6 til alle mellom 80 og 85 år for timebestilling.

Fredrikstad kommune benytter et varslingssystem til innbyggere som heter Varsling24. Den er utviklet av firmaet FramWeb. Gjennom Varsling 24 sender kommunen informasjon via SMS, e-post, og/eller talemelding til fasttelefon.

Informasjon om privatpersoner hentes fra Folkeregisteret til Skattedirektoratet. Kontaktinformasjon blir hentet fra det nasjonale Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet.

Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente kontaktinformasjonen herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger på norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Spørsmål og svar

Jeg vil ta vaksinen – hva må jeg gjøre?

Du kan registrere deg i vaksinekø hos kommunen. Det betyr å gi beskjed til kommunen at du vil bli kontaktet når det er din tur. Kommunen følger de nasjonale prioriteringene for hvem som skal få vaksine når. Det betyr at noen vil få tilbud om vaksine i løpet av noen uker, mens andre må vente opptil flere måneder før vi kontakter deg og sier at det er din tur til å få vaksine. Hvis du har registrert deg i vaksinekø, får du en SMS når det blir din tur til å ta vaksine. Du vil få en lenke i SMSen slik at du kan logge deg på og bestille time for vaksineringen. Alle som ønsker vaksine vil få det, men noen må vente lenger enn andre.  

Får jeg vaksine selv om jeg ikke registrer meg i kø?

Alle har folkeregistret adresse i Fredrikstad, og som skal ha vaksine, får en melding fra «varsle 24» fra Fredrikstad kommune når det er deres aldersgruppe som skal vaksineres.

Ringer kommunen meg og gir meg vaksinetime når det blir min tur hvis jeg ikke gjør noe selv?

Det var kun aldersgruppen mellom 80 og 85 år som ble kontaktet direkte per telefon. Alle andre som ønsker vaksine må selv registrere at de er interessert og booke time når det blir deres tur.

Kan jeg ringe til kommunen og bestille time til vaksinasjon?

Hvis du vil ta vaksine, må du registrere deg i vaksinekøen. Det betyr at du registrerer deg i kommunens systemer (helseboka), så får du en SMS med invitasjon fra helseboka om å logge deg inn for å bestille time når det blir din tur. Vær oppmerksom på at det kan ta flere uker og måneder før du får beskjed om å bestille time, vaksinekøen følger vaksineprioriteringen kommunen har forpliktet seg til.   Servicetorget har stor pågang. Alle som klarer å bestille time selv, må gjøre det digitalt. Slik sikrer vi at de som trenger hjelp får det.  

Jeg greier ikke å registrere meg i vaksinekøen fordi jeg ikke har bank-id. Hva gjør jeg?

Trenger du hjelp til å registrere deg i vaksinekøen, kan du be om hjelp fra noen i familien. De kan logge seg på for deg med sin bank-id og registrere deg i køen. Du kan også ringe servicetorget i kommunen.

Jeg har ikke bank-ID – får jeg ikke vaksine da?

Alle skal få sin vaksine uavhengig om de har bank-ID eller ikke. Hvis man ikke har egen bank-ID kan man få hjelp av familie eller venner som kan registrere ønsket om vaksine. Man kan også ringe Servicetorget på 69 30 60 00 som er behjelpelig med å sette opp i «vaksinekø», og hjelper til med å bestille konkret time når det blir din tur i køen.  

Jeg skal hjelpe min ektefelle å registrere seg i køen, men jeg finner ikke hvor jeg kan velge ektefelle?  

For å velge din rolle overfor personen du skal registrere, trykker du på pilen til høyre. Du må rulle litt nedover for å finne ektefelle.  

Jeg har fastlegen min et annet sted enn i Fredrikstad. Hvordan får jeg vaksinen da?

Er du over 85 år og har fastlege i annen kommune, bør du bestille time snarest (digitalt eller via Servicetorget, tlf. 69 30 60 00).
Er du mellom 65 og 85 år og har fastlege i annen kommune, vil du få innkalling fra Fredrikstad kommune, via SMS, e-post eller brev.

Jeg har hatt korona, skal jeg da registrere meg i køen?

Ja, alle skal registrere seg i køen. Du får spørsmål om dette når du bestiller time.  Har du hatt korona, kan du ta vaksinen 3- 4 uker etter at du har blitt frisk  

 

Når kommunen sender ut varsel på SMS eller e-post, hvordan vet dere at dere har riktig telefonnummer?  

Vi henter kontaktinfo fra kontaktregisteret. Du kan selv sjekke at det ligger riktig på norge.no/oppdater-kontaktinformasjon Personer som ikke har registrert mobilnummer vil få brev.  

Jeg klarer ikke å komme meg til vaksinasjonssenteret selv. Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har noen som kan hjelpe deg til vaksinasjonssenteret, så kan du ringe til Servicetorget for å avtale skyss. Tlf. 69 30 60 00.

Hvis du ikke klarer å komme deg ut av huset, så må du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen tar så kontakt med kommunen for å avtale vaksinering hjemme.

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

Sist oppdatert: 01. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.