Plan for vaksinering

Fredrikstad kommune følger nasjonale retningslinjer for vaksinasjon av prioriterte grupper:

 • beboerne i sykehjem
 • personer fra fylte 85 år (ca 1800 personer)
 • personer fra fylte 75 år (ca 4880 personer)
 • personer fra fylte 65 år (ca 9000 personer)
 • personer fra fylte 18 år til 64 år med risikofaktorer (vaksineres av fastlegen)
 • helsepersonell med pasientkontakt

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Fra uke 2 kunne kommunen prioritere inntil 20 prosent av vaksinedosene til utvalgte helsepersonellgrupper. Det kan du lese mer om hos FHI her. 

I Fredrikstad forventer vi at det kommer om lag 200-300 vaksinedoser hver uke fremover. Når de over 85 år er ferdigvaksinert vil vi starte med en vaksinering der innbyggerne selv booker tid hos kommunen. Informasjon om dette vil bli kunngjort i media, på våre websider og våre sosiale medier. Vi kan ikke si nøyaltig når dette starter da  det er avhengig av hvor mange vaksinedoser vi faktisk får hver uke fremover.

Vaksiner og vaksinering er frivillig og gratis!

Prioritering

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Se også Folkehelseinstituttets informasjonHvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Få full oversikt over vårt vaksinetilbud her

 

Spørsmål og svar

Jeg er mellom 65 og 84 år og har tilleggs-sykdommer. Hvorfor er jeg ikke prioritert?

For denne gruppen er alder en risikofaktor i seg selv. Du må registrere deg i vaksinekøen, og da får du en sms når det er din tur til å få vaksine. Vi forventer at aldersgruppa 75-84 år vil være ferdig vaksinert i mars/april og at gruppa 65-74 år vil være ferdig vaksinert i april/mai. Dersom kommunen får levert flere doser, vil vi kunne vaksinere raskere.  

Jeg er under 64 år og har flere sykdommer. Men fastlegen min sier at jeg ikke er prioritert og ber meg ringe kommunen. Er det riktig?

Det er alltid fastlegen som vurderer om du oppfyller kravene til å være i risikogruppa. Folkehelseinstituttet har laget tydelige retningslinjer for hvilke sykdommer som gir prioritet i køen. Dersom du ikke har en av disse sykdommene, må du registrere deg i vaksinekøen, og krysse av for at du ikke er i risikogruppen.    

Jeg har hatt covid-19 og er i risikogruppe, vil jeg fortsatt bli prioritert?

Alle som har gjennomgått covid-19 er anbefalt å vaksinere seg. De i risikogruppene som har vært smittet er prioritert på lik linje som de som ikke har gjennomgått covid-19.

Jeg er i risikogruppa og har fastlege i en annen kommune. Hva skal jeg gjøre da?

Er du under 65 år og i risikogruppa og har fastlege i annen kommune, skal fastlegen sende over informasjon til den kommunen de har fastlegeavtale med. Så vil den kommunen sortere listene og gi beskjed videre til den kommunen pasienten bor i. 

Hvem har bestemt hvilke grupper som skal prioriteres?

Folkehelseinstituttet har laget en detaljert prioriteringsrekkefølge etter både alder og hvor alvorlig den underliggende sykdommen er. Fredrikstad kommune er forpliktet til å følge prioriteringsrekkefølgen nøye. Se prioriteringsliste

Hvordan får ikke-kommunalt ansatt helsepersonell tilgang på vaksine?

I henhold til forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram er det kommunene som har ansvar for å tilby vaksine som er anbefalt i nasjonalt vaksinasjonsprogram til de som oppholder seg i kommunen.

 • Når helsepersonell er anbefalt vaksinasjon i kraft av sitt yrke og i henhold til et nasjonalt vaksinasjonsprogram, er det kommunen hvor helsepersonellet utfører sitt arbeid som skal tilby dette. Det er i kommunens interesse å sørge for at helsepersonell som yter helsetjenester til kommunens innbyggere tilbys vaksinasjon.
 • Dette ansvaret er uavhengig av hvem som har arbeidsgiver-ansvaret for helsepersonellet, om det er kommunen selv, om de er privat ansatte, med eller uten driftsavtale med kommunen, eller om de er fylkeskommunalt ansatte. Det vil være kommunen hvor også fylkeskommunalt ansatte helsepersonell utfører sitt virke som har ansvaret for å tilby vaksinasjon, selv om de fylkeskommunalt ansatte yter helsetjenester til andre enn kommunens innbyggere.
 • Unntaket er helsepersonell ansatt i et helseforetak, eller som har driftsavtale med et helseforetak. For disse er det helseforetaket som vil være ansvarlig for å gjennomføre vaksinasjon.

I tillegg til å ha ansvaret for å tilby vaksinasjon til helsepersonellet vil det også påligge henholdsvis kommunen og helseforetaket å prioritere mellom helsepersonellet etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet så lenge det er mangel på vaksiner. Det er ingen endringer i hvilke føringer som gjelder for prioritering av helsepersonell.

Hvordan melde behov for vaksinering av helsepersonell?
Send epost med tittel «Vaksinering av helsepersonell» til postmottak@fredrikstad.kommune.no
- Navn på virksomhet
- Kort beskrivelse av type helsetjenester som ytes
- Antall ansatte som ønsker vaksine
- Kontaktperson med navn, e-post og telefonnummer

Dere vil bli kontaktet av kommunen når det er deres tur til å få vaksine.

 

Flere spørsmål og svar om vaksine/vaksinering

Sist oppdatert: 01. mars 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.