Influensavaksinering

Risikogrupper tilbys gratis influensavaksine høsten 2021. Se her for når og hvor du kan få vaksinen.

Alle over 65 år, i tillegg til andre risikogrupper, tilbys gratis influensavaksine av kommunen.

Erfaringsmessig er det størst pågang de første dagene. Derfor ønsker vi at kun personer med etternavn som starter med A-M kommer første dagen, og at personer med etternavn som starter med N-Å kommer andre dagen. Deretter er det fritt fram for alle.

Tirsdag 19. oktober kl. 10.00-17.30 (etternavn A-M)
Onsdag 20. oktober kl. 09.00-13.30 (etternavn N-Å)
Fredag 22. oktober kl. 09.00-13.30
Tirsdag 26. oktober kl 10.00-17.30
Onsdag 27. oktober kl. 09.00-13.30

Vaksineringen skjer på Dokka 1 A på Kråkerøy, der koronavaksineringen foregår.

NB! Det skal ha gått minimum 7 dager fra du har fått annen type vaksine til du tar influensavaksinen.

Også andre, som ikke tilhører risikogrupper, kan ta influensavaksinen mot en egenandel. Men disse skal ta kontakt med fastlege, apotek eller andre private tilbydere. 

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Gratis influensavaksine til privatpraktiserende helsepersonell 

Regjeringen har besluttet at årets vaksine mot sesonginfluensa skal være gratis for alle i målgruppene. Nytt av året er at kommunen har fått et ansvar for å dele ut gratis vaksine til privatpraktiserende helsepersonell.  Dette gjelder helsepersonell/andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie, samt svinerøktere/andre med nær kontakt med levende griser. Arbeidsgivere må imidlertid selv stå for utgifter til vaksineringen.

Arbeidsgivere, inkludert selvstendig næringsdrivende, som er i målgruppen for influensavaksine kan hente ut vaksine ved Vaksinasjonssenteret onsdag 20. og fredag 22.oktober klokken 14-15.

Dette vil i hovedsak være aktuelt for virksomheter som har kompetanse og beredskap til selv å vaksinere. Ved uthenting må det fremvises dokumentasjon på arbeidssted og/eller en bekreftelse fra leder på antall helsepersonell som er i målgruppen for influensavaksine. Selvstendig næringsdrivende og andre som ikke selv kan vaksinere kan få vaksine ved henvendelse til fastlegekontoret, og man må da betale for å få satt vaksinen.

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller private vaksinasjonskontor, eller via bedriftshelsetjeneste eller liknende tilbud. Denne tjenesten blir prissatt av den enkelte tilbyder.

Pneumokokk-vaksine

Personer over 65 år eller i andre risikogrupper tilbys også pneumokokk-vaksine dersom det er gått minimum 10 år siden forrige dose. Du kan få pneumokokk-vaksinen samtidig som influensavaksinen. 

Pris for pneumokokkvaksinen er 410 kroner. Betaling med kort eller Vipps. 

Barn og unge i risikogruppe

Barn og unge under 18 år i risikogruppene (se ovenfor) anbefales influensavaksine hvert år. Nytt i år er at prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, i alderen fra 6 måneder til 5 år anbefales vaksine.

De barna det gjelder i aldersgruppen 6 mndr-5 år som går på helsestasjon, vil bli kontaktet av helsesykepleier og få tilbud om vaksine på helsestasjonen.  Barn og unge over 5 år kan ta influensavaksine ved henvendelse til fastlegekontoret sitt eller vaksinasjonssenteret på Dokka 6.

For barn over 2 år er det to vaksiner som kan benyttes; vanlig influensavaksine (gratis) og vaksine i en nesespray. Den i nesespray må skrives ut av lege og betales av den enkelte.

Om influensavaksinen

Influensavaksiner står i en særstil­ling blant vaksiner fordi de må tilpas­ses stadige end­ringer hos influensavirusene. Vaksinens sammensetning evalueres og endres derfor hvert år. Endringer i virussammensetningen gjøres etter anvisning fra WHO, der man setter sammen en vaksine som man tror vil gi best beskyttelse mot kommende sesong med influensa. Det er bare virusbestanddelene som endres fra år til år, det øvrige innholdet i vaksinen er uendret. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke adjuvansen (tilsetningsstoff for å øke effekten) som var i vaksinen mot svineinfluensa og som ble forbundet med narkolepsi.

Vanlige bivirkninger hos barn og unge er få og milde, og går over i løpet av få dager. Lokalreak­sjon med rødhet, smerte, ømhet og/eller hevelse på injek­sjonsstedet er det vanligste. Noen få får feber, frysninger, muskelsmerter og generell uvelhet, og svært sjelden kan det oppstå allergiske reaksjoner som utslett eller anafylaksi (1 av 1.000.000).

Barn under 9 år som ikke tidligere er vaksinert mot sesonginfluensa bør få to doser med intervall på minst 4 uker. Barna settes opp til ny time når de får første dose.

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 15. oktober 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.