Influensavaksinering

Risikogrupper ble tilbudt gratis influensavaksine høsten 2021.

Alle over 65 år, i tillegg til andre risikogrupper, ble tilbudt gratis influensavaksine av kommunen de to siste ukene i oktober. Influensavaksinen kan fortsatt fås mot egenandel hos fastlegen, apotek eller andre private tilbydere.

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Om influensavaksinen

Influensavaksiner står i en særstil­ling blant vaksiner fordi de må tilpas­ses stadige end­ringer hos influensavirusene. Vaksinens sammensetning evalueres og endres derfor hvert år. Endringer i virussammensetningen gjøres etter anvisning fra WHO, der man setter sammen en vaksine som man tror vil gi best beskyttelse mot kommende sesong med influensa. Det er bare virusbestanddelene som endres fra år til år, det øvrige innholdet i vaksinen er uendret. Vaksine mot sesonginfluensa inneholder ikke adjuvansen (tilsetningsstoff for å øke effekten) som var i vaksinen mot svineinfluensa og som ble forbundet med narkolepsi.

Vanlige bivirkninger hos barn og unge er få og milde, og går over i løpet av få dager. Lokalreak­sjon med rødhet, smerte, ømhet og/eller hevelse på injek­sjonsstedet er det vanligste. Noen få får feber, frysninger, muskelsmerter og generell uvelhet, og svært sjelden kan det oppstå allergiske reaksjoner som utslett eller anafylaksi (1 av 1.000.000).

Barn under 9 år som ikke tidligere er vaksinert mot sesonginfluensa bør få to doser med intervall på minst 4 uker. Barna settes opp til ny time når de får første dose.

Nyttige lenker

Sist oppdatert: 15. oktober 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.