Vaksinering

Dokka 1.jpg
Dokka 1 på Kråkerøy blir vaksinasjonssenter for koronavaksinen. Dette er bygget
som tidligere inneholdt legevakta. Det er også her koronatestsenteret først lå.

Status per 15. jan. 2021

 • Alle sykehjemsbeboere som ønsket det (97 prosent) er nå vaksinert med første dose. Fra neste uke (uke 3) vil de få dose nummer to.
 • Fastlegene er godt i gang med vaksinering av alle over fylte 85 år og fortsetter med det de neste ukene. Alle får innkalling direkte fra sin fastlege.
 • Vaksinering av kritisk og prioritert helsepersonell er godt i gang. I første omgang er det personell ved akuttavdelingen, legevakten, koronasenteret og enkelte ansatte ved Friskliv og mestring som er prioritert. Om lag 20 prosent av vaksinene holdes av til slikt personell.
 • Foreløpig får Fredrikstad tilsendt om lag 250 doser hver uke. Med dette tempoet kan vi forsiktig anslå at vi KAN starte vaksinering av personer over fylte 75 år fra midten av februar. Men dette er usikkert.
 • Alle i alderen fra 18-64 år MED risikofaktorer vil bli vaksinert hos sin fastlege. De fra 65-84 år + øvrig befolkning blir vaksinert av kommunen gjennom en massevaksinasjonsordning. Her kommer det mer informasjon etterhvert.
 • Dokka 1 på Kråkerøy blir vaksinasjonssenter for alle fra 65-84 år + øvrig befolkning. I tillegg er kommunen beredt på å åpne ytterligere to vaksinasjonssteder dersom det blir behov for det. 
 • Når vaksinasjonssenteret settes i drift, så vil det mulig å bestille tid elektronisk eller via Servicetorget. Mer informasjon om dette kommer etterhvert.
 • Vaksinasjonssenteret er rigget for å ta i mot 72 personer i timen og kapasiteten ved senteret blir 4000 vaksiner i uken.

Våre sykehjemsbeboere var de første som blir tilbudt covid-19 vaksinen. Det startet i romjulen. Ved utgangen av uke 2 er det satt over 1000 vaksinedoser i Fredrikstad. Det er bare Oslo, Bergen og Trondheim som har satt flere vaksiner i Norge.

Ingen skal foreløpig selv ta kontakt for bestilling av vaksine. Alle som skal vaksineres hos fastlege, blir innkalt til vaksinasjonstime av sin fastlege. 

Plan for vaksinering

Fredrikstad kommune følger nasjonale retningslinjer for vaksinasjon av prioriterte grupper:

 • beboerne i sykehjem
 • personer fra fylte 85 år (ca 1800 personer)
 • personer fra fylte 75 år (ca 4880 personer)
 • personer fra fylte 65 år (ca 9000 personer)
 • personer fra fylte 18 år til 64 år med risikofaktorer
 • helsepersonell med pasientkontakt

Prioriteringene kan endres ved endret smittesituasjon.

Fra uke 2 kan kommunen prioritere inntil 20 prosent av vaksinedosene til utvalgte helsepersonellgrupper. Det kan du lese mer om hos FHI her. 

I Fredrikstad forventer vi at det kommer om lag 200-300 vaksinedoser hver uke fremover. Når de over 85 år er ferdigvaksinert vil vi starte med en vaksinering der innbyggerne selv booker tid hos kommunen. Informasjon om dette vil bli kunngjort i media, på våre websider og våre sosiale medier. Vi kan ikke si nøyaltig når dette starter da  det er avhengig av hvor mange vaksinedoser vi faktisk får hver uke fremover.

Vaksiner og vaksinering er frivillig og gratis!

Ofte stilte spørsmål

Jeg har fastlegen min et annet sted enn i Fredrikstad. Hvordan får jeg vaksinen da?

Du skal få tilbud om vaksine hos fastlegen når du er over 85 år eller i risikogruppa.

Fredrikstad kommune har ansvar for å tilby vaksine til innbyggere som bor og oppholder seg i Fredrikstad, også de som har fastlege i annen kommune.
Har du fastlege i en annen kommune, skal du avvente informasjon fra kommunen om timebestilling. Informasjon om dette vil bli kunngjort i media, på våre websider og våre sosiale medier. 

Er du over 85 år eller i risikogruppen, og ikke har fastlege i vår kommune, kan du ta kontakt med Servicetorget (tlf. 69 30 60 00) for timeavtale. Du må uansett vente på tur i forhold til prioriteringslisten.

Jeg ønsker å jobbe med vaksineringen, hvor henvender jeg meg?

Ønsker du å jobbe på vaksinasjonssenteret, kan du søke på stillinger her:

Søknadsfrist er 28.januar 2021.

Prioritering og risikogrupper

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Sist oppdatert: 15. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.