Sykehjem og institusjoner

Er du pårørende til noen på sykehjem eller i en omsorgsbolig?

Du må avtale besøk

Alle besøk må vurderes og avtales i forkant med den aktuelle institusjonen. For de enkelte omsorgsboligene gjelder det egne rutiner. Ta kontakt med omsorgsboligene for mer informasjon.

Disse reglene må du følge

Anbefalingene fra helsemyndighetene sier at den enkeltes behov for besøk må vurderes opp mot risiko for smittespredning.

Dette blir vurdert:

  • Risikofaktorer hos den enkelte.
  • Smittesituasjon lokalt
  • Sykdomssymptomer hos besøkende og den som skal få besøk.
  • Pårørende eller andre som er sannsynlig eller bekreftet smittet kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk.
  • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer skal som hovedregel ikke komme på besøk. Unntak i noen spesielle tilfeller kan vurderes.
  • Personer som har vært utenlands eller på reise innenlands de siste ti dager skal ikke komme på besøk. Dette gjelder uavhengig av «rødt», «gult» eller «grønt» område. Unntak i noen spesielle tilfeller kan vurderes.
  • Begrensinger knyttet til besøk ved institusjoner der det er påvist smitte, er større enn ved institusjonene uten påvist smitte. De som ønsker å besøke, bes kontakte institusjonen.

Du kan lese mer om situasjonen på sykehjemmene på denne siden.

Må jeg bruke munnbind?

I situasjoner med økt eller høyt smittepress i samfunnet, og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. Imidlertid kan ikke munnbind erstatte andre tiltak, men må komme i tillegg. 

Du kan lese mer om dette på sidene til folkehelseinstituttet.

 

 

Sist oppdatert: 06. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.