Reise og fritid

Fritid

Venner og familie

Fra den 4. januar og de neste 14 dagene, har regjeringen besluttet forsterkede smitteverntiltak, ved å innføre en «sosial pause». Alle anbefales å unngå å ha gjester i hjemmet. Les mer på FHIs nettsider

Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder, slik at barn som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden. Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder. Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden.

På private sammenkomster på offentlig sted eller leide eller lånte lokaler kan en være inntil fem personer. Les mer på FHIs nettsider

Privat arrangør/vertskap skal:
a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes.
b. Ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.


Barn
Barn til og med barneskolealder kan være sammen med kohorten sin. Fredrikstad kommune anbefaler ikke nå at man blander for eksempel barn fra en teatergruppe eller idrettslag som ikke går på samme skole/trinn, med den vanlige kohorten.


Ungdom
Ungdom kan ha to-tre faste venner som de kan være nære. I tillegg gjelder anbefalingen om færrest mulig nærkontakter. 

 

Fritidsaktiviteter og idrett

Regjeringen har besluttet å innføre forsterkede nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar 2021, se regjeringen.no for siste anbefalinger og forskriftsendringer. 

Det anbefales at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturarrangementer innendørs utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Stenging av treningssentre og svømmehaller
(lokal forskrift 8. januar-21.januar)

Trengingssentre og svømmehaller i Fredrikstad må holde stengt i forskriftsperioden. 

Stenging av lekeland, spillehaller, bingo og liknende
(lokal forskrift 8. januar-21.januar)
Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l. må holde stengt i forskriftsperioden.

 

Uteliv

Regjeringen har innført Det nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. Les mer på regjeringens nettsider

Serverings- og skjenkesteder i Fredrikstad kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

Smittevernkrav til serveringsstedene
Serveringsstedene skal sørge for at alle som ikke er i samme husstand, kan holde én meters avstand. Det skal være sitteplasser for alle og alle som samtykker, skal registreres.


Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre
(Lokal forskrift 8. januar 2021-21.januar 2021)
Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

 

Munnbind på offentlig sted
(Lokal forskrift 8. januar 2021-21.januar 2021)
Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. 

Reise

Munnbind på kollektivtransport 
(Lokal forskrift 8. januar 2021-21.januar 2021)
Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten (buss, ferge, tog) bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør, når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Jeg har vært utenlands. Hva gjør jeg?
Les mer om reisekarantene på Helse Norges sider.

Se oppdaterte råd på regjeringens nettsider.

Hvis du får symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet skal du testes (ta kontakt på koronatelefonen 69 38 11 08), og sitte i isolering i påvente av prøvesvar. Husstandsmedlemmer skal da i karantene.

Sist oppdatert: 06. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.