Sykehjem og institusjoner

Er du pårørende til noen på sykehjem eller i en omsorgsbolig? Eller på akuttavdelingen eller rehabiliteringsavdelingen på helsehuset?

Kommunen har oppdatert retningslinjene for besøk ved Fredrikstad kortidssenter, kommunens sykehjem og bolig særlig tilrettelagt med heldøgns tjenester, og helsehusets akuttavdeling og rehabiliteringsavdeling.

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom man får symptomer på covid-19. Dette gjelder også for vaksinerte.

 

Sist oppdatert: 25. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.