Min side Meld fra
Kontakt oss

Skole og barnehage

• Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd
om smittevern til befolkningen.

• Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.

• Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

• Skoleelever trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.

Sist oppdatert: 14. februar 2022