Råd og regler om korona

Hva gjelder lokalt og nasjonalt? Råd, regler og forskrifter. Koronaforskrift

Hvilke regler gjelder nå?

Oversikten inneholder råd og regler som er vedtatt både lokalt og nasjonalt.

Regjeringen innførte 4. januar forsterkede smitteverntiltak. Fordi smittetrykket i Fredrikstad er høyt, ble det 6. januar vedtatt en lokal forskrift i Fredrikstad. 

Det viktigste rådene og reglene nå er:

 • Unngå besøk - du skal ikke ha besøk og ikke gå på besøk
 • Bli hjemme - du bør utsette fritidsaktiviteter, arrangement og livssynssamlinger
 • Husk munnbind - du må bruke munnbind innendørs på offentlig sted
 • Bruk hjemmekontor - du skal ha hjemmekontor hvis du kan
 • Maks fem - det kan maksimum være fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem

 

De viktigste smitteverntiltakene er

 • hold deg hjemme hvis du er syk
 • test deg ved symptomer
 • hold minst 1 meters avstand til alle andre enn dine nærmeste (med de unntak som gjelder for barnehage, barneskole, enkelte yrkesgrupper og fritidsaktiviteter)
 • god håndhygiene og hostehygiene
 • unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet.

Du finner mer informasjon om dette på sidene til Folkehelseinstituttet.

Vedtatt lokal forskrift for Fredrikstad for perioden 08.01.2021 - 21.01.2021

Kommer det snart en vaksine?

Vaksinasjonen har startet i Fredrikstad! I desember 2021 begynte vi vaksinasjon på sykehjemmene. I januar begynte fastleger vaksinasjon av prioriterte grupper. 

De som er prioritert blir kontaktet direkte, og trenger ikke ta kontakt med kommunen. Vaksinering av den øvrige befolkningen vet vi ikke nå når vi kan starte opp med.

På denne siden kan du lese alt om vaksinering i Fredrikstad.

Du kan lese mer om vaksinen på sidene til Helse Norge.

Om korona - symptomer og smittefare

Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. I Norge har smittetallet stort sett ligget rett over eller under 1, men har vært økende utover høsten 2020.

Se oppdaterte tall i dags- og ukesrapporter på FHIs nettsider.

Til sammenligning smitter én person 15–17 andre ved meslinger. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Luftveisinfeksjoner smitter ved at virus eller bakterier overføres fra luftveiene hos en syk eller smittet person til en annen person. Munnen og slimhinnene i øyne og nese er vanlige inngangsporter.

Les mer om hvordan infeksjoner med koronavirus kan unngås på FHIs nettsider.

Hva er reglene for karantene, isolasjon og være hjemme fra jobb?

Karantene

 • De som utvikler symptomer på luftveissykdom, skal ta kontakt for test og holde seg hjemme fra jobb til man er helt frisk igjen. 
 • Dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt til en som er smittet av korona skal du holde deg hjemme i karantene. Dersom du får symptomer som litt vondt i halsen, feber, litt snørrete, så skal alle du bor sammen med også holde seg hjemme i karantene. Samtidig skal du ta kontakt med koronasenteret og be om koronatest. tlf. 69 38 11 08.
 • Er du definert som nærkontakt til en som er smittet, vil du bli kontaktet av koronasenteret og få beskjed om at du skal holde deg i karantene. Det er svært viktig at du overholder karantenen.

Reisekarantene

Isolasjon

 • Dersom du er definert som nærkontakt og er ilagt karantene, og samtidig får/har symptomer på sykdom, er du å regne som «sannsynlig smittet». Du skal da testes raskt og holde deg i isolasjon i påvente av testsvar. De andre i husstanden skal da holde seg i karantene i påvente av testsvar.
 • De som har fått påvist koronavirus skal i isolasjon. Andre i husstanden, samt andre nærkontakter, skal da holde seg i karantene. Disse blir kontaktet av koronasenteret.

Se oppdaterte råd om karantene og isolasjon på Folkehelseinstituttet sine sider.

Hvor lang er inkubasjonstiden?

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 4–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Hvilke symptomer gir koronaviruset for de som er syke?

De fleste tilfellene av Covid-19 som er rapportert (ca. 80 %) har kun fått mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.


Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer.

Informasjon om risikofaktorer for alvorlig sykdom er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdommer.

Helsenorge gir mer informasjon på sine sider.

Nærkontakter

Du regnes som nærkontakt når du

 • har hatt fysisk kontakt med en annen person
 • har vært nærmere en person enn 2 meter i 15 minutter

Fhi's definisjoner av tilfeller og nærkontaker

Sist oppdatert: 07. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.