Korona forklart

Mange av ordene vi bruker når vi snakker om korona er fremmedord og vanskelig å forstå. Vi har laget en ordbok med de vanligste ordene.

C

Covid-19: Er navnet på den sykdommen som koronaviruset SARS-CoV-2 gir. Sykdommen kan føre til alt fra ingen symptomer til veldig alvorlige.  

F

FHI: Er en forkortelse på Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet en del av staten. De jobber med forskning og å gi råd om blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse. Under koronapandemien er det FHI som gir råd til både Helsedirektoratet, kommuner og øvrig befolkning.

Forkjølelsessymptomer: de vanlige tegnene på forkjølelse, altså vanlig virussykdom i nese/hals. Typisk; sår hals, tett nese, snørr, hoste og nysing. Eventuelt litt feber og slapphet.

I

Isolasjon: Brukes når noen har fått påvist smitte for å forhindre at viruset sprer seg. Hvis du har korona må du være i isolasjon. Da må du bare være hjemme. Du kan ikke gå ut. Du kan ikke treffe andre. Det er kommuneoverlegen, koronasenteret eller en annen lege som sier til deg hvor lenge du må være i isolasjon. Hvis du ikke er alvorlig syk varer isolasjonen gjerne i ti dager fra du fikk symptomer. Hvis du har feber lengre enn ti dager må du være i isolasjon i 24 timer etter at du er feberfri.   Les mer om isolasjon på FHIs nettsider  

K

Karantene: Brukes når noen har vært utsatt for smitte og ved innreise fra land med mye smitte. Siden det tar 0-14 dager (stort sett 3-6 dager og sjelden mer enn 10) fra man har vært utsatt for smitte til sykdom bryter ut, og man er smittsom et par dager før man eventuelt merker sykdommen selv, skal man være i karantene i 10 dager for å hindre at virus spres videre.

Når du er i karantene skal du ikke treffe andre mennesker enn de du bor sammen med. Du skal ikke gå på jobb, ikke gå på skole, ikke ta buss/tog/ferge. Du skal heller ikke treffe andre mennesker ute. Du kan gå tur hvis du passer på å holde avstand til andre. Du kan for eksempel bli satt i karantene hvis du har vært sammen med noen som har fått påvist korona eller hvis du har vært i et land hvor det er mye smitte. Karantene er ikke valgfritt. Les mer om karantene på FHIs nettsider  

 

Kommuneoverlege: Er en lege som er ansatt i kommuneadministrasjonen for å gi samfunnsmedisinske råd. Det betyr råd om folks helse. Under koronapandemien er det kommuneoverlegene som gir kommunen råd om hva vi skal gjøre for å forhindre at mange blir syke.  

 

Koronasenteret: Det er der du tar koronatest. Det er også her smittesporerne sitter. De ringer alle som har fått påvist koronavirus. Se kontaktinformasjon til koronasenteret i Fredrikstad  

 

Koronavirus: Når vi snakker om koronavirus i dag mener vi gjerne det viruset som på fagspråket heter SARS-CoV-2. Dette viruset kan gi sykdom hos mennesker som blir smittet. Noen kjenner ingenting, andre kan bli så syke at dør. Før koronaviruset SARS-CoV-2 betydde «koronavirus» gjerne hele koronavirusfamilien. Det er mange ulike virus i denne familien. Noen har vi hatt rundt oss i mange år og er virus som gir helt vanlig forkjølelse som mange har hatt.  

 

L

Luftveisinfeksjon: Et ord vi gjerne bruker når en er syk med symptomer i blant annet nese, hals, lungene. Du trenger bare ha symptomer/tegn på sykdom ett av disse stedene i kroppen din for at vi skal omtale det som luftveisinfeksjon.  

 

M

Mutert virus: Et virus som har forandret seg litt. Det oppfører seg eller ser annerledes ut enn viruset slik det var da vi først ble kjent med det.

Mutasjon betyr en endring i arvestoffet. Arvestoffet er det i levende vesener (inkludert virus) som bestemmer hvordan det skal se ut og oppføre seg. Mutasjoner er helt vanlig og skjer ofte.

Koronaviruset har mutert mange ganger, men vi snakker ofte først om det når mutasjonen fører til at viruset oppfører så annerledes at det påvirker oss. Det er for eksempel noen mutasjoner av koronaviruset som gjør at det smitter lettere.  

 

N

Nærkontakt: Nærkontakt er noen du har vært sammen med og brukes i smitte-sammenheng som en kontakt som har vært så nær og/eller over så lang tid at man sannsynligvis kan ha blitt utsatt for smitte. For å bli definert som nærkontakt må du som oftest ha vært nærmere enn to menter en annen person i mer enn 15 minutter eller vært i direkte berøring via klem eller håndhilsing.  

 

P

Pandemi: Vi snakker ofte om koronapandemien. Pandemi betyr at veldig mange mennesker over hele verden får samme sykdom. Vi snakker gjerne først om en pandemi hvis sykdommen plutselig sprer seg, eller det er veldig mange flere enn det en hadde forventet som blir syke med den samme sykdommen i hele verden.    

 

Positiv prøve/negativ prøve: Når noen har tatt en koronaprøve og svaret på prøven er positivt betyr det at de har korona. Hvis resultatet viser negativt har de ikke korona. Når noen har tatt en koronaprøve og får svar fra laboratoriet står det gjerne «påvist» eller «ikke påvist». Hvis det står «påvist» har du korona, hvis det står «ikke påvist» har du ikke korona.    

 

R

Risikogruppe: Vi omtaler gjerne de som kan bli veldig syke hvis de blir smittet som risikogruppe. De fleste grupper, antakelig unntatt barn, har like stor risiko for å bli smittet, men det er altså risiko for alvorlig sykdom hvis man først blir smittet som betegnes som «risikogruppe». For koronaviruset er personer over 80 i risikogruppa. Se alle risikogrupper og råd til hver gruppe på FHIs nettsider

 

R-tallet: Dette er en forkortelse for «reproduksjonstallet». Det er en måte å måle hvor mye en sykdom smitter på. Hvis R-tallet er 1 betyr det at en syk person i gjennomsnitt smitter en annen. Hvis R-tallet er 5 betyr det at en syk person i gjennomsnitt smitter 5 andre. Vi ønsker at R-tallet skal være mindre enn én.  

 

S

Smittevern: Er de tingene vi gjør for å forhindre at sykdom sprer seg. Et eksempel på slike ting er: Vaske hendene, holde avstand til andre, ikke treffe andre hvis vi er syke, bruk av munnbind eller annen type beskyttelsesutstyr (spesielt i helsetjenestene). Det kan også være de store tingene omfattende tingene som å stenge ned virksomheter, oppfordre folk til å holde seg hjemme også videre.  

 

Smittevernråd: Dette er rådene for hva vi skal gjøre for at sykdom ikke skal spre seg. Eksempler på råd er: Vask hendene ofte og godt, hold avstand til andre, ikke treff andre hvis du er syk.  

 

Smittesporing: Dette gjøres når noen har fått påvist en smittsom sykdom (som koronaviruset). Vi forsøker å finne ut av hvor personene er smittet og hvem han eller hun selv kan ha smittet. Dette gjør vi for å kunne forhindre videre smitte. De som jobber med smittesporing av koronasmittede spør gjerne hvem du har vært sammen med (nærkontakt) 48 timer før du fikk symptomer. Dette gjør de fordi du er smittsom 48 timer før du får symptomer og du derfor kan ha smittet de du har vært sammen med. De du har vært sammen med (nærkontakter) blir satt i karantene. Det er fordi de kan være smittet og vi må forhindre at de sprer viruset til andre. For å finne ut hvor du kan ha blitt smittet spør de hvem du har vært i nærkontakt med de siste 10-14 dagene før du fikk symptomer selv (fordi det er tiden det kan ta fra du ble smitteutsatt til sykdommen brøt ut – inkubasjonstiden).  

 

Smittetilfeller: Hver dag melder vi om hvor mange smittetilfeller vi har hatt i kommunen det siste døgnet. Det betyr hvor mange personer som har fått påvist korona.  

 

Smittevei: Det betyr hvordan viruset har blitt overført, eller hvordan du fikk det. Vi snakker ofte om «ukjent smittevei» hvis vi ikke vet hvor du ble smittet. Når vi sier «kjent smittevei» vet vi hvor eller hvordan du ble smittet. Det kan typisk være at du var sammen med noen som hadde korona – noe som oftest blir oppdaget i ettertid.  

 

Symptomer: Ting du merker på kroppen din som ikke er helt som det pleier. I koronasammenheng er vanlige symptomer: Hoste, feber, tretthet. Det kan også være hodepine, diaré, tap av smak- og luktesans. Se flere eksempler på koronavirussymptomer på FHIs nettsider  

 

V

Vaksine: En slags medisin du gir kroppen før for å ikke bli syk. Vaksine er gjerne en svekket versjon av viruset. Det er så lite at du ikke blir syk av det, men kroppen lærer seg å kjenne det igjen viruset og vet hvordan den skal kvitte seg med det uten å bli syk hvis du skulle bli smittet.          

Sist oppdatert: 01. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.