Arrangementer

Fra den 4. januar og de neste 14 dagene, har regjeringen besluttet forsterkede smitteverntiltak, ved å innføre en «sosial pause».

Offentlige arrangementer

Regjeringen anbefaler å utsette organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs anbefales til etter 18. januar. Les mer på FHIs nettsider 

Skal man allikevel gjennomføre et arrangement, gjelder de nasjonale reglene også i Fredrikstad nå. Se hvor mange deltakere det kan være på et arrangement på FHIs sider

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst én (1) meters avstand til andre som ikke er i samme husstand/kohort, målt fra skulder til skulder. Dette gjelder også på vei inn og ut fra arrangementet, samt i pauser.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én (1) meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.


Eksempler på offentlig arrangement
Offentlige arrangementer innebærer at andre enn privatpersoner er ansvarlige for arrangementet. Dette gjelder eksempelvis kinoforestilling, idrettsarrangement, konsert, o.l.
Arrangøren er ansvarlig for å overholde smittevernreglene i covid-19-forskriften, inkludert å registrere de som er tilstede på grunn av smittesporing. Som gjest eller deltaker har du ansvar for å overholde generelle smittevernregler. Arrangementet kan gå som planlagt hvis arrangøren følger forskriften.

Les mer på www.helsenorge.no

Private arrangementer

Regjeringen anbefaler å unngå gjester i hjemmet. 

På private sammenkomster på offentlig sted eller leide/lånte lokaler kan en være inntil fem personer. 

Se mer informasjon på FHIs nettsider

Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder, slik at barn som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden. Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder. Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden.

Privat arrangør/vertskap skal:
a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes.
b. Ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Den private arrangøren er ansvarlig for å overholde smittevernreglene i forskriften.Eksempler på private arrangementer

Private sammenkomster på offentlig sted

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted betyr fest/arrangement arrangert av privatpersoner utenfor eget hjem.
Privat sammenkomst/arrangement etter den nasjonale covid-19-forskriften (§ 13 første ledd bokstav f) omfatter eksempelvis bursdagsfeiringer, bryllup, dåp, minnestund, firmafest og lignende.

Offentlig sted betyr lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Private sammenkomster hjemme

Privat sammenkomst/arrangement på offentlig/lånt sted er noe annet enn privat samling/besøk i eget hjem. 

Private sammenkomster i et serveringssteds lokaler

Ved besøk på restaurant/serveringssted vil restaurantens regler for smittevern i covid-19-forskriften følges, da det er restauranten som er ansvarlig for smittevernet.
Én-metersregelen gjelder for alle typer sammenkomster og arrangementer (barnehage- og barneskolekohorter unntatt).

Les mer på www.helsenorge.no

 

Spørsmål og svar om arrangementer

Se spørsmål og svar hos regjeringen.no.Kontaktinformasjon

Finner du ikke svar i retningslinjer fra nasjonale myndigheter, eller hos ditt forbund/organisasjon, ta kontakt med servicetorget i kommunen. Kommunen gir ikke godkjenning på arrangement, du må selv vurdere om du skal arrangere basert på gjeldende retningslinjer. 

Fant du ikke det du lette etter? Kontakt Servicetorget på tlf. 69 30 60 00. Epost: postmottak@fredrikstad.kommune.no, skriftlig henvendelse sendes: Fredrikstad kommune, 1405 1607 Fredrikstad.

 

Relevante lenker

Covid-19-forskriften

FHI om arrangement

Sjekk Helsedirektoratets oversikt over beslutninger og anbefalinger 

Regjeringen.no -spørsmål og svar om arrangementer

Informasjon om god hånd- og hostehygiene (plakat kan lastes ned fra FHIs sider)

Plakater og infomateriell (som kan lastes ned, skrives ut og henges opp)

Sviktende inntekter for kultur, idrett og frivillige - oversikt over tiltak

Sist oppdatert: 06. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.