Arrangement og samlinger

I Fredrikstad gjelder nå nasjonale retningslinjer for arrangement og samlinger. 

Arrangørens ansvar

Regjeringen anbefaler nå at alle holder seg hjemme. Du må selv vurdere om du skal arrangere ut fra gjeldene retningslinjer. Kommunen gir ikke egne godkjenninger. 

Det er forskjell på besøk hjemme, private sammenkomster og offentlige arrangement slik helsemyndighetene har definert det. 

Private hjem

Regjeringen anbefaler at alle i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn. (Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.)

Privat på offentlig sted

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 20 deltakere. 

Offentlig arrangement

Offentlige arrangement på offentlig sted kan ha inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. På innendørs arranement hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter kan det være inntil 200 personer. Se hva regjeringen definerer som fastmontoterte seter

Spørsmål og svar om arrangementer

Se spørsmål og svar hos regjeringen.no.

Idrett og kultur

Mange særforbund og interesseorganisasjoner har utarbeidet egne veildere for sitt felt. Sjekk med organisasjon for ditt felt om det finnes noe slikt. 

Kontakt

Finner du ikke svar i retningslinjer fra nasjonale myndigheter, eller hos ditt forbund/organisasjon, ta kontakt med servicetorget i kommunen. Kommunen gir ikke godkjenning på arrangement, du må selv vurdere om du skal arrangere basert på gjeldende retningslinjer. 

 

Relevante lenker

Covid-19-forskriften

FHI om arrangement

Sjekk Helsedirektoratets oversikt over beslutninger og anbefalinger 

Regjeringen.no -spørsmål og svar om arrangementer

Informasjon om god hånd- og hostehygiene (plakat kan lastes ned fra FHIs sider)

Plakater og infomateriell (som kan lastes ned, skrives ut og henges opp)

Sist oppdatert: 18. november 2020