Flyktning helse

Kort fortalt

Helsetjenesten er for nybosatte flyktninger, familiegjenforente til flyktninger og asylsøkere i Fredrikstad kommune.

Helseteamet er tverrfaglig og består av lege, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og tilskuddskoordinator.

Tilbudet er gratis.

Hva får du hjelp til?

Helseteamet hjelper deg med

  • førstegangsundersøkelse hos lege
  • helsekartleggingssamtale hos helsesøster eller psykiatrisk sykepleier
  • henvisning videre hvis du har hjelpebehov 

En dag i uka er det en åpen dør til helsesøster/psykiatrisk sykepleier ved Fredrikstad internasjonale skole. Her kan du snakke om ting du lurer på eller er bekymret for. Det kan være fysiske eller psykiske problemer, ensomhet, søvnvansker, traumatiske opplevelser, vanskelige relasjoner, barneoppdragelse, svangerskap og prevensjon.

Hvem kan få tjenesten?

Nybosatte flyktninger, familiegjenforente til flyktninger og asylsøkere i kommunen.

Kontakt helseteamet

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.