Min side Meld fra
Kontakt oss

Helsestasjon for eldre

Helsestasjon for eldre er et gratis helsetilbud til deg som er 60+. Du kan få råd og veiledning rundt lettere helseproblemer.

Hva kan tjenesten inneholde?

På helsestasjonen kan vi bistå med råd og veiledning for forebygging av helseplager og samtale rundt lettere helseproblemer.

Fokusområder er

  • bolig
  • forebygging av fall
  • forebygging av ensomhet
  • kosthold og ernæring
  • fysisk aktivitet
  • et aktivt sosialt liv.

På helsestasjon har vi oversikt over aktiviteter, kultur, tilbud og tjenester for eldre i kommunen.

Tilbudet er gratis.

Tilbudet er et supplement til øvrig helse- og omsorgstjeneste og vi utfører ikke oppgaver som skal ivaretas av fastlege eller hjemmesykepleier.

Seminar for 77-åringer

Vi inviterer alle innbyggere i Fredrikstad som fyller 77 år i løpet av året, til seminar 77. Det er en del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet som gjøres i kommunen og retter seg mot de som bor i eget hjem uten omfattende tjenester fra kommunen.

Fyller du 77 år i løpet av året, vil du få invitasjon i postkassen.

Mer informasjon

Hensikten er å gi informasjon og økt kunnskap om hva som er viktig for å bevare helse og funksjon i eldre år.

Dagen byr på inspirerende foredrag, råd og tips om hva den enkelte selv kan gjøre for å holde seg sterk, aktiv og trygg i hverdagen. Du vil dessuten få informasjon om forskjellige aktiviteter, og tilbud som finns i kommunen.

Seminaret er gratis.

Takk, bare bra...

Takk, bare bra ... er et kurs i forebygging og mestring av depresjon for deg som er 60+.

Mange opplever ulike former for tap, som dårligere helse, tap av venner eller familie og andre endringer i livet. Dette kan for noen føre til ensomhet, tristhet, uro og bekymringer.

Kurset koster 500 kroner, og du må melde deg på til 474 87 950.

Mer informasjon

På kurset vil du lære ulike mestringsmetoder som gjør det lettere å takle vanskelige tanker. Vi tar opp ulike temaer som kan hindre god livskvalitet. Kurset er ikke en samtalegruppe hvor personlige problemer diskuteres, men opplæring og hjelp til selvhjelp hvor målet er at du skal få en bedre hverdag.

Kurset vil foregå på onsdager på +huset. Vi setter i gang når det er nok påmeldte, og vi kan møtes trygt med tanke på smittevernsreglene.

Kurset ledes av godkjente kursledere, og er utviklet av professor dr. med Odd Steffen Dalgard og psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut Anne Nævra.

Aktiviteter

På denne siden kan du se hva som skjer på +huset.

Du kan gjerne se på aktivitets-kalenderen for å se om det er noen aktiviteter som passer for deg.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 13. juli 2022