Informasjon til fastleger

Denne siden inneholder informasjon til fastlegene i Fredrikstad. Siden er ny, så mer info kommer.

Illustrasjonsfoto av fastlege

Om oss

Virksomhet medisinske tjenester organiserer og administrerer fastlegeordningen i Fredrikstad kommune. Det omfatter også organisering og oppfølging av turnusleger, ALIS-leger og turnusveiledere.

Ønsker du som er fastlege kontakt med oss?
Send oss en epost: medtjen@fredrikstad.kommune.no

Kontaktpersoner:

Atle Grønneberg, virksomhetsleder Medisinske tjenester
Lise Vissås, avdelingsleder legetjenester
Ole-Magnus Flakstad Pedersen, assisterende avdelingsleder legetjenester

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Legetjenester nr.1 2020.pdf

Nyhetsbrev til fastlegene om koronavaksinasjon nr 2. 14.01.2021

 

Tjenester i Fredrikstad kommune

Oversikt over tjenester, henvisningsmåte og kontaktinformasjon.

Her ser du våre tjenester

Fastlege

Forskrift om fastlegeordning i kommunene (lovdata)

Handlingsplan for fastlegeordningen

Legevakt

Fredrikstad og Hvaler legevakt er lokalisert på Helsehuset på Værste i Fredrikstad.

Dette bør du vite

Plan for legetjenesten, 2019–2026, Fredrikstad kommune

Avvik

Det er en nødvendig og viktig del av kvalitetsarbeid i helsevesenet å ha åpenhet rundt feil for å kunne lære av dem.
Det er nødvendig at den som har gjort en feil får vite om det, for kunne korrigere egen praksis. Fastlegene oppfordres til å melde om avvik/forbedringsforslag på e-post til Medisinske tjenester: medtjen@fredrikstad.kommune.no

Nyttige lenker

Fastlegeportalen
Helsedirektoratet
Helsenorge
FHI
Legeforeningen

 

Er det innhold du savner på denne siden? Har du forslag til oppdateringer eller forbedringer? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Bodil Sundbye, bodsun@fredrikstad.kommune

 

Sist oppdatert: 15. januar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.