Medisinsk døgnopphold - akutte døgnplasser

Kort fortalt

Kommunale akutte døgnplasser er for personer som har behov for øyeblikkelig hjelp. Tilbudet er et alternativ til sykehusinnleggelse dersom situasjonen ikke er kritisk eller livstruende.

Døgnoppholdet gis dersom du har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.
Det er fastlegen din eller legen på legevakta som bestemmer om du trenger plassen.

Tjenesten er gratis.

Hva kan du få hjelp til?

Døgnoppholdet gis dersom du har behov for utredning eller behandling uten unødvendig venting.

Du må være over 16 år og oppholde deg i kommunen.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.