Kommuneoverlege samfunnsmedisin

Samfunnsmedisinske oppgaver

En lege ansatt i kommunen, og som utfører samfunnsmedisinske oppgaver på administrativt nivå, kalles kommuneoverlege. Kommuneoverlegen(e)s oppgaver faller i hovedsak inn under følgende definisjon:

Samfunnsmedisin er et fag på systemnivå med fokus på hele befolkningens helse. 

Samfunnsmedisin er grupperettet og langsiktig legearbeid for å:

  • ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand (inkl livsmiljøer og samfunnsforhold)
  • tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak, helsetiltak og helsetjenester
  • tilrå fordeling av helseressurser


I tillegg har kommuneoverlegen(e) en rekke oppgaver innen blant annet psykisk helsevern, smittevern og medisinskfaglig rådgivning.

Kontakt

Ved behov for kontakt med kommuneoverlege, se kontaktinformasjonen. Alternativt kontaktsted ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor normal kontortid, er legevakt: Tlf: 116 117 for helserelaterte henvendelser, eventuelt andre nød- og vakttelefoner (link til nettsiden med nød- og vakttelefoner).

Sist oppdatert: 20. oktober 2020
Kontaktinformasjon kommuneoverlegene
Kommuneoverlege
Guro Steine Letting
Telefon
69 30 60 46

gurs@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder:
teamleder, fastleger, samhandling, helsemessig beredskap, generelt smittevern, Covid-19
Kommuneoverlege 
Berit Løkken Finess (permisjon)
Telefon
69 30 60 39

berfin@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder:
kvalitetsarbeid, fastleger
Kommuneoverlege (permisjon)
Lise Wangberg Storhaug
Telefon
69 30 61 06

liesto@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: 
smittevern, fastleger, barn og unge, forebyggende arbeid, Covid-19
Kommuneoverlege
Sofie Lund Danielsen 
Telefon
69 30 56 29

sold@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: folkehelse, helseoversikt og miljørettet helsevern, Covid-19

Kommuneoverlege 
Anne Kristine Nitter 
Telefon
69 30 61 42

annnit@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: Covid-19

Legevaktoverlege
Ove Kristianslund

ovkr@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: legevakt på Helsehuset

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.