Min side Meld fra
Kontakt oss

Vil du jobbe hos oss?

Ønsker du å jobbe hos oss? Sjekk om vi har noen ledige stillinger.

Seksjonen for helse og velferd er delt inn i fire etater, samt tre utadrettede virksomheter:
  • Etat omsorgssentre består blant annet av sykehjemmene (omsorgssentre), dagtilbud, Fredrikstad korttidssenter og ressursenhet.
  • Etat hjemmesykepleie består blant annet av hjemmesykepleien, akuttenhet, rehabilitering, feltpleie, helsevakt, trygghetspatrulje, legevakt og ressursenhet.
  • Etat tjenester til funksjonshemmede består blant annet av dagtilbud, boveiledningstjeneste, avlastning til barn og unge og ressursenhet.
  • Etat friskliv og mestring yter tjenester innenfor tidlig intervensjon, forebygging, rehabilitering/behandling og oppfølging på ulike tjenesteområder.
Den kommunale delen av NAV består blant annet av økonomisk rådgivning/sosialhjelp, midlertidige botilbud, kvalifiseringsprogram, introduksjonsprogram for flyktninger og bostøtte. Seksjonen har også en administrativ stab på rådhuset.


Se video om hva våre brukere synes om oss:

 

 

Se film

Sist oppdatert: 05. juni 2019