Veteraner i Fredrikstad

I denne sammenhengen er en veteran «alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks- justis- og forsvarssektoren».

 

Fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land er en tjeneste for verdier vi holder høyt. De som stiller seg til disposisjon for denne tjenestene fortjener vår dypeste respekt og anerkjennelse. 

Forsvaret opplyser det er i overkant av 500 veteraner med bostedsadresse i Fredrikstad. Dette er kun veteraner fra forsvarssektoren registrert etter 1978, og antall veteraner er i Fredrikstad omfatter flere enn disse. 

Ivaretakelsen av veteraner fra internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer. Det er viktig at kommunen viser anerkjennelse for det oppdrag veteranene har utført, og ser på veteraner som en ressurs i samfunnet. De som har behov for oppfølging skal oppleve samordnede og kompetente tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Det er avgjørende at veteraner selv oppgis sin status som veteran for at kommunen skal kunne imøtekomme de behov som utenlandstjeneste eventuelt har medført. På grunn av personvernregler finnes det ikke et offentlig register med navn på veteraner i kommunen. 

For veteraner og familien

Vil du bidra med din kompetanse og erfaring som veteran i frivillig virksomhet?

Send en melding til veterankontakten slik at vi får din kontaktinformasjon (se veterankontakt). 

Deltakermedalje for tjeneste i internasjonale operasjoner? https://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/medaljer

Hjemmehelt? For deg og dere som er hjemme når din nærmeste er ute i tjeneste https://forsvaret.no/hjemmehelt 

Trenger du helsehjelp? https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/helseomsorgogvelferd/ 

Hjelp til barn https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/barn-familie-utdanning/ 

Kameratstøtte https://www.kameratstotte.no/ 

Kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Relatert+informasjon/R%C3%A5d+og+veiledning+for+veteraner 

Forsvarets veteransider https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner  

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring https://forsvaret.no/imps  

Psykososial støtte og mestring https://psykososialberedskap.no/  

For ansatte og fastleger i Fredrikstad kommune

RVTS Øst - Psykosial støtte og mestring http://psykososialberedskap.no/#page-3

 Kompetansemiljø for veteransaker ved NAV Elverum https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Relatert+informasjon/R%C3%A5d+og+veiledning+for+veteraner

Forsvarets veteransider https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring https://forsvaret.no/imps 

Sivile etater – kontakter https://forsvaret.no/tjeneste/veteraner/lenker/sivile-etater 

Veterankontakt

Kommunen har gjennom veteranplanen vedtatt at å ha en veterankontaktfunksjon med ansvar for oppfølging av veteranplanen, dialog med veteranene og veteranforeningene. 

Denne funksjonen er lagt til seksjon for helse og velferd ved kommunaldirektørens stab.  

Veteranorganisasjoner oppfordres spesielt til å ta kontakt. 

Har du spørsmål – kontakt

Spesialkonsulent Anders Tangen

970 90 703

taan@fredrikstad.kommune.no

Veteranplan

 «Veteranplan; plan for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste», ble vedtatt i bystyret 2. mai 2019. Les planen her.

 Planen er utarbeidet med utgangspunkt i Forsvarets veileder for utvikling av kommunal veteranplan, og dialog med veteranforeninger og veteraner.

 Veteranplanen skal bidra positivt til at veteraner anerkjennes for den innsatsen de har gjort for Norge og synliggjøre deres ressurser. Planen synliggjør hvilke forventninger som ligger til de kommunale tjenestene.

 

Veteranorganisasjoner

NVIO https://nvio.no/

SIOPS https://www.siops.no/

Flere lenker kommer..

 

 

Sist oppdatert: 30. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.