Omsorgssentre og bofellesskap med velferdsteknologi

Fredrikstad kommune har 10 omsorgssentre og mange bofellesskap. Omsorgssenteret Østsiden sykehjem som åpnet juni 2015 er et moderne sykehjem med digitale løsninger og velferdsteknologi.

En av våre nye institusjoner, bofellesskapet Nordre Kongsvei, åpnet 2018, som også er  tilrettelagt for velferdsteknologiske løsninger.

Det arbeidet med et utfyllende artikkel.

Sist oppdatert: 21. juni 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.