Holmen - visningsmiljø for velferdsteknologi

Holmen visningsmiljø for velferdsteknologi ble etablert 2013.

Visningsmiljøet er både et levende lab for utprøving, og ønskes utviklet til et visningsmiljø for:

  • Brukere og pårørende
  • Ansatte i Helse og velferd
  • Politikere og beslutningstakere
  • Leverandører
  • Pilotering og utvikling
  • Kommunale byggherrer

Leiligheten er bygget opp med god bistand og økonomisk støtte av Fredrikstad Lions.

Det er ønskelig å videreutvikle både visningsmiljøet og aktiviteten rundt sammen med både Høgskolen i Østfold og andre samarbeidende kommuner.

Oversikt velferdsteknolgi i boligen:

Velferdsteknologi - sensorer og hendelser

Sist oppdatert: 21. juni 2018

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.