Min side Meld fra
Kontakt oss

Helsevakt og trygghetspatrulje

Helsevakten

Helsevakten mottar og behandler signaler fra trygghetsalarmer og annen velferdsteknologi fra hjemmeboende i og er et samarbeid mellom flere kommuner.

Helsevakten bidrar til at innbyggerne får økt trygghet til å kunne bo lengre hjemme, ved å håndtere innkommende signaler fra ulike velferdsteknologiske løsninger i tett samarbeid med bruker og oppfølgende tjeneste i den enkelte kommune.

Helsevaktens oppgaver er å besvare, vurdere, dokumentere og videreformidle oppdrag, der det er nødvendig, til oppfølgende tjeneste i hver enkelt kommune.

Trygghetspatruljen

I Fredrikstad kommune er det etablert trygghetspatrulje på hjul, som skal rykke ut til de alarmene som må følges opp med hjemmebesøk. I tillegg skal patruljen håndtere andre uforutsette hendelser og behov i hjemmesykepleien over hele kommunen. 

På denne siden finner du informasjon om trygghetsalarm og hvordan du søker.

Sist oppdatert: 20. april 2020