Byggveiledere for velferdsteknologi i kommunale bygg

De kommunale veilederne er ment å dekke Husbankens krav til tilrettelegging av bygg for velferdsteknologi for nybygg og rehabilitering av kommunale bygg:

Velferdsteknologi integrert mot KNX og byggets automasjon

Velferdsteknologi er integrert mot KNX og byggets automasjon og smarthusteknologi.

Det enkelte byggeprosjekt| må individuelt vurdere implementeringsnivå avhengig av brukergruppe og behov på kort og lang siktledere velferdsteknologi er sammen med IKT totalkravspesifikasjon Fredrikstad (fås på forespørsel til Digitaliseringsavdelingen),  vedlegg til kommunens byggehåndbok.

 Veilederne er et produkt der man kontinuerilig samler erfaringer og krav fra kommunale byggeprosjekter. Deltakende IT, Teknisk drift, eHelse, velferdsteknologileverandør og kommunens ITB ressurs.

Innhold i byggveilederne

Infrastrukturbehov for beboerrom og fellesareal for velferdsteknologiene: trygghet, helse, mestring og velvære:

 • Strømstikk
 • IP
 • KNX
 • Forutsetninger og krav til ulike velferdsteknologiske funksjoner
 • Minimumskrav til tekniske rom, infrastruktur og føringsveier
 • Integrasjoner til brannanlegg og SD anlegg mm
 • Anbefalinger til romnummerering, demorom, og bruk av ITB koordinator

Det arbeudes med en egen veileder for nødstrøm som UPS og aggregatkraft for kommunale helse og velferdsbygg.

Velferdsteknologi og universell utforming i byggeprosessen

Fagene IT, velferdsteknologi og universell utforming må vurderes i alle byggeprosjekt:

 • Tidlig informasjon og deltakelse i planprosess
 • Avklare brukergrupper og behov for teknologi, mestring, aktivitet og tjenester
 • Sikre tverrfaglig samhandling og deltakelse i alle deler av byggeprosessen
 • Sikre evaluering og drift

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.