Transportstøtte

Innhold

Transportstøtte er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings– eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Formålet er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.
Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og har kontakt med kommuner og brukere av tilbudet.
Saksbehandling og godkjenning av brukere foregår på servicetorget. Godkjenning som bruker gjelder for ett år av gangen, med unntak for blinde og varige rullestolbrukere som ikke trenger ny godkjenning.
Her er informasjonsbrosjyren om tjenesten.

Målgruppe

  • Søkere mellom 14 – 67 år skal prioriteres.
  • Varig rullestolbrukere og blinde skal prioriteres.
  • Funksjonshemningen må være varig.
  • Søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil godkjennes ikke.
  • Tilbudet omfatter ikke beboere på sykehjem.
  • Søkere som bor i omsorg– og trygdebolig kan godkjennes.

Slik søker du

Søknadsskjema

Ofte stilte spørsmål

Hva forventes av deg
  • Du/din representant skaffer nødvendig dokumentasjon og besvarer henvendelser fra oss.
  • Du gir korrekte opplysninger
Hva kan du forvente av tjenesten

Fredrikstad kommune har fått tildelt 615 hjemler som kan deles ut. Det er flere søkere enn det er hjemler til. Hvis du oppfyller kriteriene, må du regne med å stå på en venteliste en tid. 

Hvordan søke tjeneste

Søknaden skal sendes til Fredrikstad kommune, servicetorget, postboks 1405, 1602 Fredrikstad. Hvis du ikke har noen andre helsetjenester fra kommunen fra før må du sende med en lege-erklæring.

 

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag  9.00 - 16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 9.00 - 15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?