Ledsagerbevis

 Ledsagerbevis er en ordning som gir personer med nedsatt funksjonsevne anledning til å ha med seg ledsager til redusert pris på de steder som har akseptert ordningen.

Målgruppe

Ledsagerkortet utstedes på personen med nedsatt funksjonsevne. Mot at personen selv løser ordinær billett, får han/hun ta med seg ledsageren gratis der ledsagerbevis aksepteres.  "Ordinær" pris betyr ofte honnørpris for den som er innehaver av kortet. Her varierer det noe slik at bruker må selv sjekke hva slags pris ledsager kan få.

Les mer om ordningen på Barne-, ungdoms- og  familiedirektoratets sider

Slik søker du

Gå til søknad her

Dette må legges ved søknaden:

  • Passfoto av søker 
  • Uttalelse fra lege/helse- og sosialetat. Dersom søker allerede mottar tjenester ala støttekontakt eller lignende fra kommunen, trengs ikke legeerklæring.

Ved fornyelse av kortet må ny søknad fylles ut og passfoto vedlegges.

Søknadsfrist

Ingen søknadsfrist. Saksbehandlingen er unntatt offentlighet.

Saksbehandling

Saksbehandlingstid: 3 - 5  dager etter innkommet post eller etter fremmøte.

Kontakt

Servicetorget
Åpningstider: 9 - 16
Sommertid 15.30 (15. mai - 15. sept)
Telefon: 69 30 60 00
Adresse: Nygaardsgt 14-16
Postadresse: Postboks 1405, 1602 Fredrikstad
E-post: postmottak@fredrikstad.kommune.no
Epost: servicetorget@fredrikstad.kommune.no
 

 

 

Sist oppdatert: 07. september 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?