Min side Meld fra
Kontakt oss

Velferdsteknologi

Fredrikstad og Hvaler samarbeider om utvikling og driftsetting av velferdsteknologi. Kommunene har prioritert trygghetsskapende velferdsteknologi i første fase. Fredrikstad kommune har flere delprosjekt innen velferdsteknologi både for hjemmeboende brukere og brukere og pasienter i institusjon.

LYS320085_Frstad_k_2016_016-lpr[1].jpg

Velferdsteknologi for hjemmet

Trygghetsalarmer

Fredrikstad kommune benytter digitale trygghetsalarmer med SIM-kort. For å utløse alarmen kan det trykkes på en alarmknapp på trygghetsalarmen eller på en bærbar alarmknapp av ulik type. I tillegg har vi mobil trygghetsalarm. Helsevakten mottar anropet fra alarmen, hjemmetjenesten følger opp.

Les mer om tjenesten her.

GX8_ny.JPG_eksisterende[1].JPG

GX8_ny[1].JPG

Sensorer tilknyttet trygghetsalarmen

Det kan kobles ulike sensorer på trygghetsalarmen. Foreløpig kan kommunen tilby fallsensor (smykke rundt halsen), dørsensor og epilepsialarm.  Disse varsler Helsevakten etter angitt situasjon etter avtale med bruker og pårørende.

  • Fallsensor: varsler Helsevakten automatisk ved fall.
  • Dørsensor: varsler Helsevakten automatisk dersom døren åpnes på angitte tider etter avtale.
Lokaliseringsteknologi - GPS

Du kjenner sikkert GPS fra en biltur du har vært på? Den viser hvor du er og slik teknologi er også tilgjengelig i trygghetsalarmer dersom brukeren ønsker det. Bruker kan varsle selv ved å trykke på SOS knappen, eller enheten varsler automatisk dersom man går utenfor et angitt område. Alle innstillinger gjøres sammen med bruker/pårørende og tjenesten.
Det er ulike tjenesteforløp som følger denne teknologien og per i dag tilbyr kommunen pårørendeoppfølging, med eller uten kombinasjon til nattjenesten.

Elektronisk medisineringsstøtte

Dette er en medisindispenser som varsler med lyd og lys til brukere som har behov for en påminnelse om medisintidspunkt. Dersom medisinen ikke tas, mottar Helsevakten varsel om dette, og hjemmetjenesten får utlyst oppdrag på sin vakttelefon.  Dette er en behovsprøvd tjeneste, og tildeles basert på behov.

Kommunen bruker Karie som medisindispenser - les mer om den her. Dette er en medisindispenser som varsler med lys og lys på riktig tidspunkt for å ta medisinen. Den klipper opp doseposen så medisinen enkelt kan tas. Helsetjenesten får beskjed hvis medisinene ikke tas, eller ved andre avvik på dispenseren.

Helsevakten

Helsevakten_4[1].jpg

Helsevakten er en telefon- og datasentral som mottar varsler fra velferdsteknologiske løsninger fra hjemmeboende i flere kommuner. Helsevakten holder til på helsehuset i Fredrikstad og er bemannet med sykepleiere 24/7. 

Ved alarmbruk vil de snakke med deg, avklare situasjonen og vurdere behov for videre hjelp. Ved behov, rykker hjemmetjenesten ut. For å tilby den beste hjelpen har Helsevakten tilgang på følgende informasjon fra kommunens pasientjournalsystem, personalia, diagnoser, cave, pårørende og når neste tilsyn er (om du har hjemmesykepleie fast).

Helsevakten følger også med på tekniske varsler fra teknologien som, lavt batteri, strømbrudd og ikke kontakt med enheten.

Helsevakten_7[1].jpg

Velferdsteknologi for institusjoner og bofellesskap

LYS320084_Frstad_k_2016_015-lpr[1].jpg

 

 

Østsiden sykehjem

Østsiden sykehjem åpnet juni 2015 med digitalt pasientsignal og velferdsteknologi basert på kommunens velferdsteknologiske plattform. Det er etablert løsninger for digitale tilsyn som sengesensor og dørsensor samt ansatt- og voldsalarm med lokalisering i skjermet avdeling. 

Glemmen sykehjem og Faunsvei

Glemmen sykehjem og Faunsvei omsorgsboliger har etablert mobil trygghet med lokalisering for beboere og ansattalarm. 

Safirtunet og Traraveien

Bomestringstilbudet ved Safirtunet er tilrettelagt med kameratilsyn av fellesområdet inne og ute og ansattalarm med lokalisering. 

Bomestringstilbudet ved Traraveien er i gang med å rehabilitere løsning for kameratilsyn og ansattvarsling. 

Nordre Kongsvei

Bofellesskapet Nordre Kongsvei ble etablert i 2018 med nye velferdsteknologiske løsninger i bruk. Stedet har åtte boliger for unge brukere med autisme er tilrettelagt for velferdsteknologi ihht veileder for bemannede boliger, inkludert ansattalarm med lokalisering. Kameratilsyn for brukere med epilepsi ble etablert, og her vurderes en videre utvikling av løsning og utbredelse til flere brukere i bofellesskap og egen bolig. 

Bjørnebyveien

Piloter er igangsatt i bofellesskapet ved Bjørnebyveien for flere brukere og ansatte. 

Ny revidert veileder på bruk av inngripende teknologi omfatter nå alle brukergrupper for både teknologi med formål trygghet og medisinsk oppfølging.

Andre satsninger innen velferdsteknologi og digitalisering

Elektronisk samhandling

Fredrikstad kommune samhandler digitalt gjennom våre fagprogram med mange samarbeidspartnere som f.eks Spesialisthelsetjenesten, fastleger over hele lander, NAV, Apotek 1, private fysioterapeuter, tannhelsetjenesten m.fl.

Norsk helsenett tilrettelegger for å knytte Helsesektoren i sammen, og at helsenettet er en sikker digital arena hvor vi kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte.

I meldingsutvekslingen må den enkelte part forholde seg til ulike meldingstyper. Her er det viktig at partene er enige om de ulike meldingstypenes versjoner.

Ønsker deres virksomhet å opprette elektronisk samhandling med Fredrikstad kommune eller melde feil. Ta kontakt på vår mailadresse: meldingsansvarlig@fredrikstad.kommune.no

Les mer om elektronisk meldingsutveksling her.

Sim Fredrikstad

Høgskolen i Østfold åpnet august 2021 et nytt simulering- og ferdighetssenter. Les mer om tilbudet på Høgskolens nettsider.

Fredrikstad kommune har et kompetansesamarbeid med høgskolen og har ansvar for drift av velferdsteknologi. Dette driftsmiljøet er del av kommunens QA miljø for test og utvikling.  

Få en liten omvisning på senteret her.

Sikker video for helsedialog

En avtale med Norsk helsenett sikrer tilgang til sikker videodialog mellom helsepersonell, brukere, ansatte og andre berørte tjenester. Tjenestene kan abonnere på små og store møterom med enkel og mer avansert funksjonalitet. Møterommene kan låses av møteleder. Invitasjon til brukere og pårørende skjer via lenke for sikker tilgang. 

Tjenesten er under utprøving av tjenester ved konsultasjon av barn og unge i Friskliv og mestring og ansvarsgruppemøter i Tjenester til funksjonshemmede og Friskliv og mestring. 

Velferdsteknologisk plattform

Avtale med Sensio as i 2013 på etablering av en åpen IOT-plattform for administrasjon og drift av smarthusfunksjoner og velferdsteknologiske løsninger med utstyr for brukere i egen bolig, på institusjon og i bofellesskap. 

Felles admirasjon av ulike velfersteknologiske funksjoner integrert mot masteropplysninger i pasientjournal og administrative systemer.

Velferdsteknologisk utstyr og funksjoner skal være leverandør uavhengig og kunne knyttes til velferdsteknologisk plattform.

Byggeveiledere for infrastruktur i kommunale helsebygg

Veiledere for helsebygg og boliger er en støtte for etablering av grunnleggende infrastruktur for velferdsteknologi i kommunale helsebygg og boliger. Nivå på omfang av tilrettelegging og bruk avklares i det enkelte prosjekt av byggherre og tjenesteeier. Det er krav for tilrettelegging av velferdsteknologi ved tilskudd og lån fra Husbanken. 

Les mer her:

Sentrale nettsider

 Sentrale dokumenter

Video

 

Sist oppdatert: 02. august 2022