Tilbud ved alvorlig sykdom

Fredrikstad kommune har et bredt faglig tjenestetilbud for innbyggere som lever med alvorlig sykdom – eller sliter med ettervirkninger av alvorlig sykdom.

Tjenestetilbud

Fredrikstadhjelpa kan kontaktes via telefon 47 47 98 47 hverdager kl. 09–18.

Fredrikstadhjelpa undersøker/kartlegger: Hva er viktig for deg? – med hensikt å finne frem til beste tjenestetilbud basert på ønsker og behov

Behov for koordinator

Tildelingskontoret (koordinerende enhet) kan kontaktes på telefon 69 30 74 25

For pårørende

Pårørendesenteret kan kontaktes per telefon 45 87 80 38 eller via mail parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

Kommunens tilbud ved kreft

Frisklivssentralen ivaretar tjenestetilbudet som før lå til kreftkoordinator.

Frisklivssentralen har følgende fagpersoner:

  • Vibeke R. Hansen, AKTIV-instruktør. Er godt kjent med de ulike kreftformene, behandlingen, og hva som anbefales av oppfølging. Trening/aktivitet handler her ofte om balansen mellom hvile og bevegelse, og type trening som anbefales avhenger av både type kreft og type behandling og forventet forløp/prognose.
  • Gunnbjørg G. Løining, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse. Har arbeidet en del på kliniske og somatiske avdelinger også. Mest kompetanse når det gjelder barn/unge med kreft. Kompetanse innen psykisk helse, å leve med belastninger.
  • Renate Eliassen-Rue, ernæringsfysiolog. Kan bidra i saker som gjelder vektoppgang på grunn av medisinering, og vektnedgang, dårlig apetitt osv. 

Kontakt Fredrikstadhjelpa ved behov for bistand, telefon 47 47 98 47 hverdager kl. 09–18.

 

 

Sist oppdatert: 03. august 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.