Tilbud ved alvorlig sykdom

Fredrikstad kommune har et bredt faglig tjenestetilbud for innbyggere som lever med alvorlig sykdom – eller sliter med ettervirkninger av alvorlig sykdom.

Tjenestetilbud:

Fredrikstadhjelpa kan kontaktes via telefon 47 47 98 47 hverdager kl. 09–18.

Fredrikstadhjelpa undersøker/kartlegger: Hva er viktig for deg? – med hensikt å finne frem til beste tjenestetilbud basert på ønsker og behov

Behov for koordinator:

Tildelingskontoret (koordinerende enhet) kan kontaktes på telefon 69 30 74 25

For pårørende:

Pårørendesenteret kan kontaktes per telefon 45 87 80 38 eller via mail parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 10. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.