Min side Meld fra
Kontakt oss

Tilbud ved alvorlig sykdom

Fredrikstad kommune har et bredt faglig tjenestetilbud for innbyggere som lever med alvorlig sykdom – eller sliter med ettervirkninger av alvorlig sykdom.

Tjenestetilbud

Fredrikstadhjelpa kan kontaktes via telefon 47 47 98 47 hverdager kl. 09–18.

Fredrikstadhjelpa undersøker/kartlegger: Hva er viktig for deg? – med hensikt å finne frem til beste tjenestetilbud basert på ønsker og behov

Behov for koordinator

Tildelingskontoret (koordinerende enhet) kan kontaktes på telefon 69 30 74 25

For pårørende

Pårørendesenteret kan kontaktes per telefon 45 87 80 38 eller via mail parorendesenteret@fredrikstad.kommune.no

Kommunens tilbud ved kreft

Frisklivssentralen ivaretar tjenestetilbudet som før lå til kreftkoordinator. Ta direkte kontakt med Frisklivssentralen på tlf. 69 30 67 67 eller på epost: frisklivssentralen@fredrikstad.kommune.no. 

 

Sist oppdatert: 13. juli 2022