Kommuneoverlege samfunnsmedisin

Samfunnsmedisinske oppgaver

En lege ansatt i kommunen, og som utfører samfunnsmedisinske oppgaver på administrativt nivå, kalles kommuneoverlege. Kommuneoverlegen(e)s oppgaver faller i hovedsak inn under følgende definisjon:

Samfunnsmedisin er et fag på systemnivå med fokus på hele befolkningens helse. 

Samfunnsmedisin er grupperettet og langsiktig legearbeid for å:

  • ha oversikt over forekomsten av sykdom og helse i en befolkning og de samfunnsfaktorer som påvirker befolkningens helsetilstand (inkl livsmiljøer og samfunnsforhold)
  • tilrå, evaluere og eventuelt iverksette, og administrere målrettede helsefremmende tiltak, helsetiltak og helsetjenester
  • tilrå fordeling av helseressurser


I tillegg har kommuneoverlegen(e) en rekke oppgaver innen blant annet psykisk helsevern, smittevern og medisinskfaglig rådgivning.

Kontakt

Ved behov for kontakt med kommuneoverlege, se kontaktinformasjonen. Alternativt kontaktsted ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor normal kontortid, er legevakt: Tlf: 116 117 for helserelaterte henvendelser, eventuelt andre nød- og vakttelefoner (link til nettsiden med nød- og vakttelefoner).

Sist oppdatert: 03. februar 2017
Kontaktinformasjon
Kommuneoverlege
Sofie Lund Danielsen 
Telefon
69 30 56 29

sold@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: Folkehelse, Helseoversikt og Miljørettet helsevern

Kommuneoverlege
Lise Wangberg Storhaug (permisjon til 01.09.2018)
Telefon
69 30 61 06

liesto@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: Eldreomsorg, Fastleger, Samhandling og Kvalitetsarbeid

Kommuneoverlege
Guro Steine Letting
Telefon
69 30 60 46

gurs@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: Teamleder, Fastleger, Smittevern, Helsemessig beredskap og medisinske tjenester

Legevaktoverlege
Ove Kristianslund

ovkr@fredrikstad.kommune.no

Ansvarsområder: Legevakt på Helsehuset

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?