Overgrepsmottak

Innhold

Beskrivelse av tjenesten

Overgrepsmottaket i Østfold drives på oppdrag fra Sykehuset Østfold og er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad. Tjenesten er et akutt-tilbud for kvinner og menn over 14 år som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller liknende seksuell krenkelse.

Hvem kan få tjenesten

Personer som bor og oppholder seg i Østfold og Vestby kommune.

Tjenestetilbud/kvalitet

 • Spesialutdannet personell.
 • Omsorg i trygge omgivelser.
 • Medisinsk undersøkelse for å avklare eventuelle skader, smitte og graviditet.
 • Rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis i tilfelle anmeldelse. Dette bør skje innen 7 dager.
 • Oppfølgingssamtaler med psykolog.
 • Formidling til bistandsadvokat som er gratis i voldtektssaker.
 • Hjelp til politianmeldelse når dette ønskes.
 • Henvisning til videre oppfølging for fysiske/psykiske plager ved behov.
 • Kontakt med krisesenter ved behov.

 Tjenesten omfatter ikke

 • Barn under 14 år skal undersøkes ved sosialpediatri/barneakuttmottak på Ullevål sykehus eller på et Barnehus.
 • Undersøkelse/dokumentasjon/oppfølging ved overgrep som ligger langt tilbake i tid. Kontakt kan formidles med rette instans (oftest krisesenter, fastlege eller gynekolog).

Hva kan du forvente av tjenesten

 • Undersøkelse og oppfølging av helsepersonell.
 • Taushetsplikt.
 • Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse.

 

Hva forventes av deg

 • Du/dine pårørende sørger selv for transport til overgrepsmottaket, dersom dette er praktisk mulig. Hvis ikke kan overgrepsmottaket ordne transport.
 • Ved behov for videre oppfølging kontakter du fastlegen, helsesøster eller andre i hjelpeapparatet.

Hva koster tjenesten

Tjenesten er gratis.

Hvordan søker du på tjenesten

Tjenesten er et lavterskeltilbud og tildeles uten saksbehandling. Den overgrepsutsatte kontakter overgrepsmottaket, legevakten eller politi (evt. via pårørende/venner), eller møter opp på legevakten.

Her finner du Overgrepsmottaket

Helsehuset, Jens Wilhelmsensgate 1, 1671 Kråkerøy 
tlf. 474 62 100
Andre aktuelle telefonnumre

Fredrikstad og Hvaler legevakt         tlf. 116 117

Politiet                                                tlf. 02800, Nødnummer 112

Sosialpediatrisk, Ullevål sykehus      tlf. 23 01 55 10

Alarmsentral for barn og unge           tlf. 116 111

Statens barnehus                                tlf. 23 10 35 50

 

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00 Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

  

Vis i kart

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?