Min side Meld fra
Kontakt oss

Klage- og varslingsordninger innenfor helse

Kort fortalt

Mener du at du ikke får oppfylt dine rettigheter som bruker eller pårørende? Er du ikke fornøyd med de tjenestene du får?

Da har du anledning til å klage eller varsle.

Trenger du hjelp til å klage?

Brukerombudet i Fredrikstad kommune kan hjelpe deg med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett instans. De er uavhengige, og skal arbeide for at det ikke blir gjort urett mot innbyggerne. 

Du kan lese mer om brukerombudet på denne siden.

Hvor kan du klage eller varsle?

Det første du må gjøre hvis du ønsker å klage eller varsle, er å henvende deg direkte til de som leverer tjenesten. Du kan også henvende deg til lederen. Alle våre virksomheter har rutiner for å ta imot slike henvendelser.

Du bør være tydelig på hva du er misfornøyd med, og hva du ønsker skal bli endret. Du kan henvende deg skriftlig eller muntlig.

Klage på tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem eller hjemmesykepleie, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig direkte til de som hjelper deg. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

På denne siden finner du kontaktinformasjon til alle sykehjemmene.

På denne siden finner du kontaktinformasjon til alle hjemmesykepleie-distriktene.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, undersøker de saken nærmere. Deretter vil de endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

Dersom de ikke imøtekommer klagen din, må du selv sende en skriftlig klage til fylkesmannen. De vil da gjøre en egen vurdering av saken.

På denne siden finner du kontaktinformasjon til fylkesmannen i Oslo og Viken.

Du kan også benytte standardskjema for å klage:

 

Klage på fastlege eller fastlegekontor

Ønsker du å klage på en fastlege eller et fastlegekontor, bør du alltid ta opp saken med legen eller legesenteret først. 

Ønsker du likevel å sende en formell klage, er det to ulike steder å henvende seg:

  • Hvis klagen gjelder organisatoriske forhold, som tilgjengelighet, ventetid osv. skal du sende en skriftlig henvendelse til kommunen på e-post postmottak@fredrikstad.kommune.no Husk at du ikke skriver sensitiv informasjon i e-posten.  
  • Hvis klagen gjelder legenes faglige vurderinger, skal du sende henvendelsen til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

I noen tilfeller kan det være snakk om mangelfull eller feil behandling som faller inn under pasientskadeloven. Du kan da ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Varselordningen for dødsfall og svært alvorlige hendelser

Opplever du som pasient eller pårørende at behandlingen som gis får et uventet utfall, har du adgang til å varsle Helsetilsynet. Det kan for eksempel være en svært alvorlig skade, at en bruker skader en annen, eller et uventet dødsfall.

Alle våre virksomheter har varslingsplikt om samme type hendelser. Varslene skal sendes til Helsetilsynet. De vil innhente informasjon, og avgjøre om det er grunnlag for videre tilsyn i saken.

Du finner mer informasjon på Helsetilsynet sin hjemmeside.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten 

Dette er en uavhengig statlig virksomhet som kan undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Formålet med undersøkelsene er å kartlegge hva som skjedde, og påvise bakenforliggende årsaker til hendelsen. Slik kunnskap vil bidra til læring og endring slik at nye alvorlige hendelser kan forebygges. 

Du finner mer informasjon på denne siden.

Norsk pasientskadeerstatning

Norsk pasientskadeerstatning behandler økonomiske erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helse- og omsorgstjenesten. 

Du finner mer informasjon på denne siden.

Pasient- og brukerorganisasjoner

Det er mange pasient- og brukerorganisasjoner som hjelper medlemmer og andre med veiledning og klageformulering.

Du finner en oversikt over alle pasient- og brukerorganisasjoner på denne siden.

 

Aktuelle lenker

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Åpningstider Servicetorget
Mandag - fredag 09.00–16.00
15. mai - 15. sept (sommertid) 09.00–15.30
Sentralbordet åpner 7.30

Vis i kart

 

 


Se større kart

Sist oppdatert: 21. juli 2022