Begravelser og gravferd

Kort fortalt

Det er vondt å miste noen man er glad i. Midt oppe i all sorgen er det mye som må ordnes på kort tid, og en god del avgjørelser om må tas.

Kirkelig begravelse

På siden til den norske kirke finner du en oversikt over hvem som gjør hva etter dødsfallet, om begravelse og kremasjon, og feste av grav.

Humanistisk begravelse

På siden til Human-Etisk Forbund kan du lese mer om humanistisk begravelse.

Kirkegårder og gravkapell

På siden til den norske kirke er det en oversikt over kirkegårder og gravkapell i Fredrikstad, samt oversikt over menigheter
Der finner du kontaktinformasjon.

Du kan også ringe Kirketorget på telefon 69 95 98 00.

Andre trossamfunn

Tilhører du andre trossamfunn kan du ta kontakt med et begravelsesbyrå som vil veilede deg videre.

Se også lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.

Sist oppdatert: 24. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.