Min side Meld fra
Kontakt oss

Tverrfaglig rehabiliteringsteam (TRT)

I TRT møter vi pasienter som har plager med kroppen. Plagene kan skyldes en sykdom eller en skade, eller være kroppslige plager uten kjent årsak.

Sykdom kan være akutt eller kronisk, synlig eller usynlig. Noen trenger hjelp til å håndtere plagene fra kroppen, andre til alt det som kan komme i kjølvannet av sykdom og skade - som fortvilelse og bekymring, svekket selvfølelse og dårlig kroppsbilde, angst, depresjon, søvnvansker og problemer med funksjon i familie og på jobb.

Hvem kan få hjelp?

Tjenesten kan være aktuell for innbyggere i Fredrikstad over 16 år som nylig har opplevd et funksjonsfall etter sykdom eller skade, og som har behov for tverrfaglig oppfølging i en kortere periode.

Tjenesten er ofte godt egnet for de som står i fare for å bli langvarig sykemeldte eller falle ut av arbeidslivet. TRT kan hjelpe personer som har gjennomgått hjerneslag, hjerte/lunge-sykdommer, kreft, traumer/ulykker, eller de som sliter med postvirale senplager, post-covid, smerteproblematikk og utmattelse.

Du trenger ingen henvisning fra lege, men du kan søke selv.

Hvordan foregår hjelpen?

Oppfølgingen fra TRT kan både være individuell eller i små grupper, og foregår både i hjemmet/nærmiljøet og på helsehuset. TRT består av fysioterapeuter, sykepleier, ergoterapeuter, vernepleier og psykolog, samt har tilknyttet en IPS jobbspesialist. Funksjonsnivået påvirkes gjensidig av kroppslige, psykiske og sosiale forhold.

Hva får du hjelp til?

TRT jobber helhetlig og kartlegger totalsituasjonen. Teamet ønsker å fokusere på den enkeltes ressurser fremfor begrensninger, og er opptatt av både friskhistorien og sykehistorien til hver enkelt. Du må ha kapasitet til, og motivasjon for, aktiv deltakelse i rehabiliteringsprosessen og endringsarbeidet. Fokuset må være rettet fremover, med klare mål om endring. 

TRT er ikke en tjeneste for personer med aktiv rusproblematikk, alvorlige psykiske lidelser, eller store kognitive vansker. Heller ikke for de som sliter med komplekse ubearbeidede traumer, eller for de som står i store livskriser med overskyggende bekymringer.

TRT har uforpliktende informasjonsmøter jevnlig på Helsehuset for personer som er interesserte i å høre mer om tjenesten.

Kontakt teamet direkte for påmelding til et slikt møte:

  • Marianne Skrolsvik 479 70 936 
  • Aase Drabløs Eklund  480 10 138
Sist oppdatert: 31. mai 2023