Rehabilitering i hjemmet - ART

Innhold

Kort fortalt

Ambulant rehabiliteringsteam (ART) skal gi deg tverrfaglig bistand til din rehabiliteringsprosess i ditt eget hjem og nærmiljø i en avgrenset periode.

Her kan du søke

Tjenesten er gratis.

Har du allerede tjenesten?

Her finner du oss som jobber med ART:
Sykepleier Marianne Skrolsvik
Mobil: 479 70 936
E-post: mlie@fredrikstad.kommune.no

Ergoterapeut Laila Volden Magnussen
Mobil 474 53 140
E-post: laimag@fredrikstad.kommune.no

Fysioterapeut Ingrid Oldervik
Mobil 474 83 835
E-post: ingmat@fredrikstad.kommune.no

Hva kan du få hjelp til?

Rehabilitering skal hjelpe deg med å gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gjøre deg i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Hvem kan få rehabilitering?

Du kan få rehabilitering hvis du

  • er over 16 år og har behov for spesialisert re-/habilitering
  • har mulighet for å øke funksjonsnivået ved hjelp av tett tverrfaglig oppfølging i en tidsavgrenset periode
  • er motivert for egeninnsats og som kan delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 26. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?