Tverrfaglig rehabiliteringsteam

Innhold

Kort fortalt

Tverrfaglig rehabiliteringsteam skal gi deg tverrfaglig bistand til din rehabiliteringsprosess i ditt eget hjem og nærmiljø i en avgrenset periode.

Teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleier og sosionom. Vi tar utgangspunkt i ditt funksjonsnivå og ønske om endring.

Her kan du søke – søknadsskjema

Tjenesten foregår på dagtid og er gratis.

Har du allerede tjenesten?

Du kan kontakte avdelingen på telefon 69 30 69 75.

Hva kan du få hjelp til?

Rehabilitering skal hjelpe deg med å gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gjøre deg i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Hvem kan få rehabilitering?

Du kan få rehabilitering hvis du

  • er i behov av tverrfaglig, spesialisert rehabilitering som ikke krever innleggelse i institusjon
  • har mulighet for å øke funksjonsnivået ved hjelp av tett tverrfaglig oppfølging i en tidsavgrenset periode
  • er motivert for egeninnsats og som kan delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020