Min side Meld fra
Kontakt oss

Tverrfaglig rehabiliteringsteam

Tverrfaglig rehabiliteringsteam skal gi deg tverrfaglig bistand til din rehabiliteringsprosess i ditt eget hjem og nærmiljø i en avgrenset periode. Teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleier, vernepleier, psykolog og sosionom. Vi tar utgangspunkt i ditt funksjonsnivå og ønske om endring.

Hva kan du få hjelp til?

Rehabilitering skal hjelpe deg med å gjenvinne fysisk, mental eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gjøre deg i stand til å fungere så godt som mulig i dagliglivet ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Tjenesten foregår på dagtid og er gratis.

Hvem kan få rehabilitering?

Du kan få rehabilitering hvis du

  • er i behov av tverrfaglig, spesialisert rehabilitering som ikke krever innleggelse i institusjon
  • har mulighet for å øke funksjonsnivået ved hjelp av tett tverrfaglig oppfølging i en tidsavgrenset periode
  • er motivert for egeninnsats og som kan delta aktivt i egen rehabiliteringsprosess

Mer informasjon om tjenesten

Klikk her for å lese mer om tjenesten.

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke om tverrfaglig rehabilitering.

Kontaktinformasjon

Marianne Skrolsvik tlf 479 70 936 

Caroline Martinsen tlf 400 29 297

Sist oppdatert: 30. september 2022