Min side Meld fra
Kontakt oss

Hverdagsrehabilitering

Har du behov for opptrening i hverdagslivets gjøremål, kan du søke om hverdagsrehabilitering. Vi ønsker at du skal mestre hverdagen på best mulig måte, og føle deg trygg hjemme. Vi hjelper deg der du bor eller i nærmiljøet ditt.

Hva kan du få hjelp til?

Her er noen eksempler på hva vi trener på:

  • gå i trapper
  • hente posten
  • mestre personlig hygiene
  • tilberede måltider
  • gå utendørs
  • gjenoppta fritidsaktiviteter

Du vil få oppfølging minimum tre ganger per uke av et team som består av helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier.

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Vi tilbyr hverdagsrehabilitering til eldre som bor hjemme og som har fått nedsatt funksjonsevne. 

Du kan få hjelp hvis du

  • har nyoppståtte utfordringer knyttet til dagligdagse aktiviteter
  • ønsker å være aktiv og bo hjemme
  • er motivert til å greie deg selv

På søknadsskjemaet må du beskrive situasjonen din og hva du trenger hjelp til.

Hverdagsrehabilitering, søknadsskjema

Har du allerede tjenesten?

Team hverdagsrehabilitering har telefon 404 04 817.

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 21. oktober 2022