Min side Meld fra
Kontakt oss

Habilitering

Habilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker. Habilitering er gratis.

Hva er habilitering?

Habilitering skal være et tverrfaglig og planlagt tilbud hvor du har medvirkning.

Habilitering skal bidra til at du får økt mestringsevne og kan delta i samfunnet.

Hvem kan få tjenesten?

Du kan få et tilbud om habilitering hvis du har

  • redusert funksjonsnivå på grunn av sykdom eller skade som er medfødt eller ervervet
  • problemer med å utføre daglige aktiviteter, som for eksempel å kunne bo i egen bolig, delta i arbeidslivet eller mestre omsorgsansvar

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 13. juli 2022