Habilitering

Kort fortalt

Habilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring.

Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Habilitering er gratis.

Lurer du på noe kan du kontakte Tildelingskontoret. 

Hva er habilitering?

Habilitering skal være et tverrfaglig og planlagt tilbud hvor du har medvirkning.

Habilitering skal bidra til at du får økt mestringsevne og kan delta i samfunnet.

Hvem kan få tjenesten?

Du kan få et tilbud om habilitering hvis du har

  • redusert funksjonsnivå på grunn av sykdom eller skade som er medfødt eller ervervet
  • problemer med å utføre daglige aktiviteter, som for eksempel å kunne bo i egen bolig, delta i arbeidslivet eller mestre omsorgsansvar

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.