Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Ergo- og fysioterapitjenesten er tilbake i tilnærmet normal drift. Vi har igangsatt nødvendige tiltak i henhold til anbefalinger fra norske myndigheter for å forhindre smittespredning Covid-19.

Kort fortalt

Fysioterapeutene tilbyr trening og tilrettelegging til barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling.
Vi hjelper deg å bedre din fysiske funksjon gjennom lek og læring i ulike aktiviteter.

Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av en ergoterapeut.
Du kan få hjelp til å bli selvstendig, og mestre de aktivitetene du er med på til daglig. 

Fysioterapi er gratis hvis du er under 16 år. Ergoterapi er gratis.

Du kan søke fysioterapi og ergoterapi på dette henvisningsskjemaet.

Skjemaet skal du sende til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.

Hva kan du få hjelp til?

En fysioterapeut kan hjelpe deg med

  • å kartlegge og vurdere hva du trenger å trene på
  • behandling og trening, individuelt eller i gruppe
  • å tilrettelegge så du kan delta på aktiviteter
  • opplæring og veiledning

En ergoterapeut kan hjelpe deg med

  • å kartlegge og vurdere hva du trenger hjelp til
  • behandling og trening, individuelt eller i gruppe
  • å tilrettelegge så du kan delta på aktiviteter
  • opplæring og veiledning

Fysioterapi og ergoterapi foregår i barnehagen, på skolen, i hjemmet eller på Helsehuset.

Brosjyrer

Aktive barn i barnehagen

Første leveår

Barns motoriske utvikling

Barnefoten

Hvem kan få hjelp?

Du kan få fysioterapi eller ergoterapi hvis du er mellom 0 og 18 år, har rett til nødvendig helsehjelp og trenger tjenesten.

Søknadsskjema

Du kan søke fysioterapi og ergoterapi på dette henvisningsskjemaet.

Kontakt oss

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 10. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.