Min side Meld fra
Kontakt oss

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Fysioterapeutene tilbyr trening og tilrettelegging til barn og unge som av ulike grunner trenger fysikalsk behandling. Vi hjelper deg å bedre din fysiske funksjon gjennom lek og læring i ulike aktiviteter. Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av en ergoterapeut. Du kan få hjelp til å bli selvstendig, og mestre de aktivitetene du er med på til daglig.

Hva kan du få hjelp til?

En fysioterapeut kan hjelpe deg med

  • å kartlegge og vurdere hva du trenger å trene på
  • behandling og trening, individuelt eller i gruppe
  • å tilrettelegge så du kan delta på aktiviteter
  • opplæring og veiledning

En ergoterapeut kan hjelpe deg med

  • å kartlegge og vurdere hva du trenger hjelp til
  • behandling og trening, individuelt eller i gruppe
  • å tilrettelegge så du kan delta på aktiviteter
  • opplæring og veiledning

Fysioterapi og ergoterapi foregår i barnehagen, på skolen, i hjemmet eller på Helsehuset.

Fysioterapi er gratis hvis du er under 16 år. Ergoterapi er gratis.

Hvem kan få hjelp?

Du kan få fysioterapi eller ergoterapi hvis du er mellom 0 og 18 år, har rett til nødvendig helsehjelp og trenger tjenesten.

Fysio- og ergoterapi til barn, henvisningsskjema

Brosjyrer

Aktive barn i barnehagen

Første leveår

Barns motoriske utvikling

Barnefoten

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 09. november 2022