Avtalefysioterapi

Fysioterapeutene på instituttene er tilbake i tilnærmet normal drift. Vi har igangsatt nødvendige tiltak i henhold til anbefalinger fra norske myndigheter for å forhindre smittespredning Covid-19.

Kort fortalt

Har du behov for fysioterapi, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker. Fysioterapeuter på institutt som har avtale med kommunen, inngår som en del av kommunens fysioterapitilbud.

Har du vanskeligheter med å forflytte deg til et fysioterapiinstitutt, kan du ta kontakt med fysioterapitjenesten i Fredrikstad kommune. 

Hva koster tjenesten?

Fysioterapi koster det samme på institutt som hos kommunens fysioterapeuter.

Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2. Grensen for frikort utgjør for 2020 kr. 2176.  Du vil automatisk få frikortet i posten innen tre uker etter at du har nådd egenandelstaket. 

Er du under 16 år, eller har en godkjent yrkesskade skal du ikke betale egenandel.

Vær oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt. Behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort under egenandelstak 2.

Egenandelsplakaten skal være synlig på det enkelte institutt.

Du kan lese mer om egenandel på helsenorge.no

Hva kan du få hjelp til?

Behandling og tiltak som skal bidra til reduserte helseproblemer og økt mestring av egen situasjon.

Hvem har driftsavtale med kommunen?

Her finner du en oversikt over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

 

Sist oppdatert: 24. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.