Min side Meld fra
Kontakt oss

Avtalefysioterapi

Har du behov for fysioterapi, tar du kontakt med den klinikken du selv ønsker. Fysioterapeuter på institutt som har avtale med kommunen, inngår som en del av kommunens fysioterapitilbud.

Hvem har driftsavtale med kommunen?

Her finner du en oversikt over fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Har du vanskeligheter med å forflytte deg til en fysioterapiklinikk, kan du ta kontakt med fysioterapitjenesten i Fredrikstad kommune. 

Hva koster tjenesten?

Fra 1. januar 2021 ble de to frikort-ordningene for helsetjenester slått sammen til en ordning med ett felles egenandelstak. Nytt egenandelstak 01.01.2022 er kr 2921,-.  

Fysioterapi koster det samme på klinikk som hos kommunens fysioterapeuter. Du vil automatisk få frikortet i posten innen tre uker etter at du har nådd egenandelstaket.  Er du under 16 år, eller har en godkjent yrkesskade skal du ikke betale egenandel.

Vær oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysioterapiklinikker. Behandling hos en av disse fysioterapeutene gir ikke rett til delvis refusjon eller frikort. Egenandelsplakaten skal være synlig på det enkelte institutt.

Du kan lese mer om egenandel på helsenorge.no

Hvor lenge må jeg vente på fysioterapi

Det kan være ventetid på fysioterapi. Klinikkene vil gi deg opplysninger om forventet ventetid. Det gjøres en vurdering av hva som er forsvarlig ventetid på bakgrunn av en prioriteringsnøkkel.

Ventetiden kan variere mellom ulike fysikalske klinikker. Du oppfordres derfor til å ta kontakt med flere klinikker.

Har du behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Hvis du har spørsmål om ventetid eller om fysioterapitilbudet i Fredrikstad kommune, ber vi deg om å ta kontakt med Friskliv og mestring på tlf. 69 30 67 60.

Muskel- og skjelettsmerter

Fysioterapeuten gjør en grundig vurdering av alle som henvender seg.

De fleste med langvarige muskel- og skjelettsmerter har ikke en spesifikk årsak til sine smerter, men sammensatte årsaker.

Så lenge det ikke er mistanke om underliggende spesifikk sykdom, og det ikke foreligger noen hendelse som har ført til skade, anbefales ikke bildediagnostikk slik som røntgen, CT eller MR. Bildediagnostikk har sjelden behandlingsmessig konsekvens og klinisk undersøkelse hos lege/fysioterapeut er ofte nok.

De fleste med langvarige smerter, skal ikke ha kontinuerlig smertebehandling. Veiledning og hjelp til tilpasset trening og smertemestringsstrategier er ofte tilstrekkelig og gir ofte best resultat. Derfor burde slike tiltak alltid være utprøvd før man eventuelt vurderer medikamentell behandling.

Å være i arbeid er ofte helsefremmende. Derfor anbefales det å tilrettelegge slik at yrkesrettet aktivitet kan opprettholdes så langt det er mulig, selv om helsen er svekket. Fysioterapeuten vil gi deg råd om hvordan du kan holde deg i bevegelse og fortsette med normale aktiviteter, inkludert å gå på jobb.

Aldersrelaterte forandringer i ledd og rygg er normalt og har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak, slik som trening og smertemestring, like gode eller bedre resultater enn ved kirurgi. Trening, øvelser og smertemestring har ingen bivirkninger og er derfor førstevalg ved igangsetting av behandling.

Vi vet at enkelte “passive” behandlingsformer ikke vil hjelpe mot rygg- eller nakkesmerter. Dette gjelder ultralyd, elektro-terapi (TENS, interferens), traksjon, kortbølgebehandling/diatermi og støttebelter/-korsett for ryggsmerter.

Sist oppdatert: 25. juli 2022