Min side Meld fra
Kontakt oss

Fritidskontakt

Støttekontakt har endret navn til fritidskontakt. Det er et tilbud til deg som har behov for hjelp til å få en meningsfull fritid.

Hva kan du få hjelp til?

Har du fritidskontakt, kan tilbudet for eksempel være

  • å delta i en aktivitetsgruppe
  • få hjelp til å delta på en fritidsaktivitet

Hvem kan få fritidskontakt?

Du kan få fritidskontakt hvis du har behov for hjelp til å delta på kultur- eller fritidsaktiviteter, for eksempel på grunn av

  • somatisk (kroppslig) eller psykisk sykdom
  • skade eller lidelse
  • sosiale problemer, eller
  • nedsatt funksjonsevne

Hva koster tjenesten?

Det er gratis å ha fritidskontakt. Men du får ikke dekket utgifter til aktiviteter eller transport.

Du kan ha rett på ledsagerbevis. Da får fritidskontakten din gratis eller billigere inngang mange steder. Du bør sjekke på forhånd om de godtar ledsagerbevis dit du skal.

Søk om å få fritidskontakt

På søknadsskjemaet må du beskrive situasjonen din og hva du trenger hjelp til.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader om fritidskontakt. Har du spørsmål om saksbehandlingen kan du kontakte dem på telefon 69 30 74 25, klokka 10–15.

Vil du bli fritidskontakt?

Vi ønsker ansvarsbevisste personer med positiv innstilling og sosialt engasjement. Som fritidskontakt bidrar du til at barn, unge, voksne eller eldre med spesielle behov får en aktiv og meningsfull fritid.

Aktivitetene kan innebære sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Hovedoppgaven i rollen som fritidskontakt er kontakt og støtte på brukerens premisser og aktiviteter på dennes ønsker.

Kvalifikasjoner

For å bli fritidskontakt må du være over 18 år. Det er ellers ingen krav til utdanning eller erfaring fra liknende arbeid.

Du må være en person som trives sammen med mennesker, og som liker å bli kjent med nye. Du må være pålitelig, og like å jobbe selvstendig. Interesserte personer kan søke fortløpende.

Politiattest

For å bli godkjent for oppdrag, må du levere gyldig politiattest. Bekreftelse for å kunne søke om politiattest får du av fritidskontaktansvarlig.

Har du spørsmål om det å bli fritidskontakt for Aktiv hverdag, kan du kontakte oss på telefon 69 30 68 50.

Timelister

Før du får lønn, må du skrive timeliste.

Aktiv hverdag benytter seg av timelister digitalt via gatturnus.fredrikstad.kommune.no/mingat

Opplæring, brukernavn og passord får du når du starter et oppdrag.

I enkelte tilfeller og etter avtale med Aktiv hverdag, kan timelister leveres i papirformat. Timelisten kan da leveres på servicetorget, eller sendes pr. e-post til friskliv@fredrikstad.kommune.no 

Frist for innlevering av timelister og timeføring i GAT er den 19. hver måned.

I desember er fristen 15. desember.

Forslag til aktiviteter

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål, kan du kontakte fritidskontakttjenesten, telefon 69 30 68 50, e-post fritidskontakt@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 14. september 2023