Støttekontakt og fritid med bistand

Informasjon under Covid-19 

Oppdatert info 29.06.2020

  • Alle gruppeaktiviteter vurderes fortløpende i samråd med gruppestøttekontaktene i henhold til gjeldende smittevernregler.
  • Gåturer/uteaktivitet i små grupper/en-til-en kan per nå opprettholdes dersom generelle føringer for smittevern opprettholdes og sikres (avstand på 1 meter, tur i skog/mark, unngå store forsamlinger)
  • Før møter mellom støttekontakt og bruker avtales, skal det gjennomføres telefonkontakt for å avklare helsetilstand/symptomer. Hvis tvil eller uklart helsetilstand, anbefales kun kontakt per telefon
  • Hjemmebesøk er greit, men oppretthold 1 meters avstand
  • Dere kan nå ta med bruker i bil dersom det er en meter mellom dere.
  • Samtlige støttekontakter får timebetalt i perioden i tråd med oppdragsavtalen og planlagte vedtakstimer i avtalen med kommunen. Dette gjelder uavhengig om støttekontakt eller bruker avlyser i denne perioden.
  • Husk håndvask og 1 meters avstand, og hold deg hjemme ved tegn på sykdom.

Kort fortalt

Støttekontakt er et tilbud til deg som har behov for hjelp til å få en meningsfull fritid.

Her kan du søke

Har du allerede støttekontakt?

Telefon til Friskliv og mestring er 69 30 67 60.
E-post: friskliv@fredrikstad.kommune.no

Telefon til Barnevernstjenesten er 69 95 90 00.
E-post: sbarnev@fredrikstad.kommune.no

Ønsker du å bli støttekontakt?

I Fredrikstad kan du enten bli støttekontakt for Friskliv og mestring, eller for Barnevernstjenesten. Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Mange trenger støttekontakt, enten fordi de ikke kommer seg ut på egenhånd eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Ønsker du å bli støttekontakt, kan du søke på dette skjemaet.

Har du spørmål om det å bli støttekontakt for Friskliv og mestring, kan du kontakte oss på telefon 69 30 67 60.

Har du spørsmål om det å bli støttekontakt for Barnevernstjenesten kan du kontakte:

Enslige mindreårige flyktninger: Elin Sørnes, tlf. 69 95 90 55 / 948 13 231 eara@fredrikstad.kommune.no
Andre støttekontaktoppdrag: Terje Øby tlf. 69 95 90 27 / 958 88 384, toeb@fredrikstad.kommune.no

Timelister

Jobber du som støttekontakt, må du levere timeliste med frist den 19. hver måned.

Du kan levere timelista på servicetorget, eller sende den i posten.

Om du er støttekontakt for virksomhet Friskliv, Aktiv hverdag, kan du også sende den på e-post til friskliv@fredrikstad.kommune.no 

Her finner du flere timelister.

Hva koster tjenesten?

Støttekontakttjenesten er gratis.

Du får ikke dekket utgifter til aktiviteter eller transport.

Du kan ha rett på ledsagerbevis. Da får støttekontakten din gratis eller billigere inngang mange steder.

Hva kan du få hjelp til?

Har du støttekontakt, kan tilbudet for eksempel være

  • å delta i en aktivitetsgruppe
  • et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon
  • en individuell støttekontakt

Hvem kan få støttekontakt?

Du kan få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. Du må ha behov for hjelp og støtte til å delta i fritidsaktivitet. Du må ha vanskelig for å komme deg ut på egenhånd, og ha behov for hjelp til å delta i sosiale fellesskap.

Her kan du lese mer om støttekontaktordningen hos barnevernstjenesten

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt Tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

 

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.