Friskliv og mestring - tilpasning av tilbudet

Friskliv og mestring gir vanligvis et bredt tilbud av tjenester til mange mennesker. I forbindelse med situasjonen med Covid-19, har vi vært nødt til å gjøre noen tilpasninger i tjenestetilbudet.
Vi følger alltid smittevernrådene som er anbefalt av helsemyndighetene.

De viktigste tilpasningene vi har gjort vil begrense muligheten for smitte:

 • Redusere fysiske møter mellom brukere og ansatte
 • Prioritere telefonkontakt og utlevering av medisiner
 • Opprettet et samarbeid med Blå Kors og Kirkens Bymisjon for å kunne gi et godt tilbud til den meste sårbare gruppen
 • Alle gruppetilbudene er innstilt inntil videre
 • Gåturer og uteaktiviteter skal foregå i små grupper eller en-til-en
 • Det er bare brukere som har behov for helt nødvendig helsehjelp som får fysio- og ergoterapi
 • Vi opprettholder tilbudet om helt nødvendig helsehjelp på akuttavdelingen og Fredrikstad korttidssenter
 • Rask psykisk helsehjelp legger opp til undervisning digitalt og hyppige telefonkonsultasjoner
 • Vi begrenser besøk av pårørende i alle boliger

Her kan du lese mer om konsekvensen for tjenestene (lenke)

Trenger du hjelp kan du kontakte
- Fredrikstadhjelpa på telefon 474 79 847 kl. 9–15
- Pårørendesentret på telefon 69 30 69 40 kl. 9–15

Friskliv og mestring har mange samarbeidspartnere som også vil komme til å merke endringer vi har gjort i denne situasjonen.
Vi omdisponerer nødvendig personell på jobb og tar i bruk hjemmekontor. Alle ansatte er tilgjengelige på egen jobb-PC og mobil telefon.

De viktigste samarbeidspartnerne våre er

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Kriminalomsorgen
 • -deelle organisasjoner

Her kan du lese mer om hvilke tilpasninger vi har gjort for å tilpasse oss Korona-situasjonen. (lenke)

Sist oppdatert: 24. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.