Min side Meld fra
Kontakt oss

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen tilbyr kurs for å endre levevaner. Ønsker du å delta på tilbudene, må du være over 18 år og bo i Fredrikstad.

Dette kan du gjøre selv

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring.

Hva er Frisklivssentralen?

På Frisklivssentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.

Vi har også ulike mestringskurs.

Du finner informasjon om påmelding og tidspunkter under hvert enkelt kurs.

Mer om Frisklivssentralen og frisklivsresept

Frisklivssentralen er en helsetjeneste for personer over 18 år som har økt risiko for livsstilsykdommer, og som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt eller livsbelastninger. Tilbudet består av ulike gruppebaserte tilbud med mål om varig livsstilsendring. 

En frisklivsreseptperiode varer i inntil 6 måneder. Ved oppstart gjennomføres en individuell helsesamtale som bygger på prinsipper om motiverende samtale. Deltakernes behov, ønsker og motivasjon kartlegges, og sammen lages det mål for perioden. I løpet av frisklivsperioden følges deltakerne opp i trening og med veiledning. 

Se hvordan Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å legge en plan

Fysisk aktivitet i Frisklivssentralen

Fysisk aktivitet på frisklivsresept

Dette er grunnelementet i Frisklivssentralen, og er for deg som ønsker å komme i gang med en livsstilsendring i form av økt fysisk aktivitet.

Før oppstart gjennomføres en individuell helsesamtale hvor vi sammen setter mål for reseptperioden. En frisklivsresept varer i inntil 6 måneder.

Trening utover 6 måneder koster 690 kroner pr. halvår.

Trening under og etter kreftbehandling

Frisklivssentralen tilbyr individuell veiledning og tilpassset trening under og etter kreftbehandling.
Send inn en søknad, så tar vi kontakt med deg.

Temasamling for kreftpasienter, pårørende og etterlatte

Temasamling som foregår 4 ganger i året. 

 • Tema 11. september 2024: Å leve med frykten for tilbakefall
 • Tema 30. oktober 2024: Veien videre etter kreft
 • Begge dager klokka 12–14
 • Sted: Bryggeriveien 2, møterom Roald Amundsen, 1.etg.
 • Påmelding: E-post til gungje@fredrikstad.kommune.no

Dette er et gratis arrangement med lett bevertning. Likepersoner er tilstede.

For mer informasjon, se Kreftforeningens hjemmeside

Lurer du på noe kan du ringe eller sende sms til 940 11 370 eller 458 75 194.

Mer informasjon

Innholdet i de ulike treningstimene

Styrketrening
Veiledet gruppetrening i styrkeøvelser på flere nivåer for hele kroppen. Øker styrke og stabilitet i muskulatur som gir en bedre kroppskontroll. Gruppetrening for deg som vil bli sterkere og som passer for alle.

Styrkesirkel
Veiledet gruppe og individuelt trening i styrkeøvelser. Stasjonstrening der deltakeren velger selv øvelser og får individuell veiledning. Øker styrke og stabilitet i muskulatur som gir en bedre kroppskontroll. Gruppetrening for deg som vil bli sterkere og som passer for alle.

Styrke soft

Veiledet introduksjon av styrkeøvelser for hele kroppen med fokus på å lære teknikk. Øker styrke og stabilitet i muskulatur som gir en bedre kroppskontroll. Gruppetrening for deg som er nybegynner eller ikke har vært i aktivitet på lang tid.

Puls/styrke
Veiledet gruppetrening i kondisjons og styrkeøvelser på høyt nivå. Vi kjører tempo og tung belastning. Her utfordrer vi den utholdende styrken med høy puls og god treningseffekt. Timen stiller høyre krav så er man usikker så start med styrketrening eller styrkesirkel.

Mage/rygg
Veiledet gruppetrening som utfordrer og utvikler stabiliteten i kroppen. Trening gir bedre kroppskontroll ved hjelp av øvelser som tar utgangspunkt i det naturlige bevegelsesmønstret. Passer for deg som ønsker utfordrende og funksjonell trening. Ved å trene opp kjernemuskulaturen blir du sterkere og bedre i stand til å mestre hverdagen.

Flyt og balanse
Veiledet gruppetrening med øvelser i Yoga, Pilates, balanse og bevegelighet. Her trener du flere ting på en gang: utholdende styrke, bevegelighet, balanse og pust. Bevegelsene er rolige, myke og forsiktige. Treningsform som passer for alle og der det er du og kroppen som bestemmer.

Qi-gong
Veiledet gruppetrening med fokus på pust og rolige bevegelser. Treningsform fra Kina der bevegelsene skal bidra til indre balanse og avspenning i kropp og sinn. Forbedrer balanse, pust, kroppskontroll og smidighet. Passer for deg som ønsker både mental og fysisk trening.

Utetrening
Veiledet gruppetrening med fokus på kondisjon og styrke. Trening ute i frisk luft der det er plass til alle. Treningen består av intervall, bakke og styrketrening. Passer for deg som ønsker å trene ute i naturen.

Spinning
Veiledet gruppetrening på spinningsykkel som er en effektiv kondisjonstrening. Her blir du guidet av instruktøren gjennom timen av tunge motbakker, raskere partier og nedoverbakker der musikken er tilpasset di forskjellige etapper. Instruktøren motiverer deg underveis men du styrer selv hvor hard treningen skal være ved å justere motstanden på sykkelen. Du trenger ingen forkunnskaper og trening passer for alle.

Stretching
I denne timen får du dynamiske/statisk bevegelse trening som gjøres i eget tempo. Målet er å øke bevegelsen. Passer for alle.

 

Kurs i Frisklivssentralen

Bra mat

Bra mat er et inspirasjonskurs for et varig sunnere kosthold. 

Kurset går over 5 ganger og koster 350 kroner.

Timeplan og påmelding

Startdatoer 2024

 • 22.mai, 9–11

Påmelding til kurset.
Fastlegen kan sende frisklivsresept.

Mer informasjon 

Dette er et inspirasjonskurs som vil hjelpe deg til å få et varig sunnere kosthold. Kostholdskurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, og øke motivasjonen til å endre vaner. Du vil også få praktiske råd i hverdagen, og øke forståelsen av varedeklarasjoner. 

Du kan delta hvis du:

 • ønsker å endre kostvaner
 • trenger å endre levevaner for å forebygge sykdom
 • leve bedre med diagnoser du allerede har fått

Temaer i kurset:

 • Frukt og grønt
 • Regelmessige måltider
 • Vann som drikke
 • Kostfiber
 • Fettkvalitet
 • Varedeklarasjon
 • Praktiske oppgaver/matlaging

 

Nikotinfri

Du kan få hjelp til å slutte å røyke eller bruke snus. 

Kurset går over 6 ganger og koster 350 kroner.

Timeplan og påmelding

Startdatoer 2024

 • Nye datoer kommer høsten 2024

Påmelding til kurset.
Fastlegen kan sende frisklivsresept.

Mer informasjon 

Vi legger her vekt på å finne en måte å slutte og røyke på som passer deg personlig. Samtidig er du en del av en gruppe som har felles mål og støtter hverandre. Gruppen trenger deg, og du vil trenge gruppen.

Kurset passer for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus.

 • Forberede røykeslutt (3 første møtene)
 • Motivasjon, våre røykevaner og hvordan kontrollere vårt røykesug
 • Gjennomfører slutt
 • Opprettholde røykfrihetene/snusfriheten. (Hvordan motstå fristelser, hvordan unngå demotivering, hvordan unngå vektøkning)

 

Sov godt

Dette er et kurs for å oppnå bedre søvn.

Kurset går over 4 kursdager à 2 timer og koster 350 kroner.

Timeplan og påmelding

Startdatoer 2024

 • Nye datoer kommer høsten 2024

Påmelding til kurset.
Fastlegen kan sende frisklivsresept.

Mer informasjon

Kurset er for deg som jevnlig sliter med søvnen og ønsker å gjøre noe med det. Dette er en medisinfri søvnbehandling men det er mulig å delta hvis du bruker sovemedisiner.

På dette kurset vil du

 • få økt kunnskap om søvn, søvnvansker og hva som fremmer og hemmer søvn (søvnhygiene)
 • bli mer bevisst på egen søvn og egne søvnvaner gjennom søvndagbok og kartlegginger
 • få informasjon og eventuelt søvnbehandling med stimuluskontroll og søvnrestriksjon
 • lære hvordan du får bedre søvn, økt forståelse for og fornøydhet med søvnen din.

Du vil også få noen hjemmeoppgaver.

 

Mestringskurs

Mestringskurs for deg som har langvarige livsbelastninger. 

For å få godt utbytte av mestringskursene må du ta i bruk egne krefter og ønske endring.

 

KIB - kurs i mestring av belastning

Kurs i belastningsmestring (KIB-kurs) er et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Kurset går over 10 ganger og koster 550 kroner.

Timeplan og påmelding

Startdatoer 2024

 • 30.april, 12–14.30

Påmelding til kurset.
Fastlegen kan sende frisklivsresept.

Mer informasjon 

Eksempler på belastninger kan være tidspress, for mye eller for lite utfordringer, lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, problemer i mellommenneskelige forhold, familiekonflikter, sykdom/helseproblemer, økonomiske problemer, livskriser.

Kurset bygger på kognitiv sosial læringsteori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastninger og bli bevisst på egne mestringsstrategier. Et annet element er å øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir eller har gitt glede. Det tredje elementet er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kurset er ikke samtaleterapi, men vi tar opp aktuelle problemområder generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene/teknikkene som læres på kurset i egen hverdag.

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er utarbeidet for voksne som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv. Tegn på overbelastning kan være muskelspenninger, slitenhet, uro og rastløshet, mindre glede, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, bekymring/grubling og søvnvansker. 

 

KID - kurs i depresjonsmestring

Mestringskurs for å håndtere mild til moderat depresjon.

Kurset går over 10 ganger og koster 550 kroner.

Timeplan og påmelding

Startdatoer 2024

 • Nye datoer kommer høsten 2024

Påmelding til kurset.
Fastlegen kan sende frisklivsresept.

Mer informasjon

Et kurs for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte slik at det går utover kvaliteten på livet og evnen til å fungere. KiD er basert på kognitiv adferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon.  

Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Nedstemthet
 • Fravær av glede
 • Tap av energi
 • Mindre kontakt med andre 
 • Tanker om skyld og opplevd verdiløshet
 • Søvnproblem
 • Grubling
 • Konsentrasjonsvansker  

Målet med kurset: Målet med kurset er å korte ned varighet av depresjon, redusere intensiteten av symptomene og forebygge nye episoder.

Dette er et kurs, og du trenger ikke å dele dine erfaringer med andre. Livet er ofte krevende, og for å få utbytte av kurset er det nødvendig å jobbe aktivt mellom kursdagene. Alle får en kursbok til aktiv bruk gjennom hele kurset.  

 

PED–t - behandlingsgruppe for overspisingslidelse og bulimi

Behandlingen varer i 16 uker, med totalt 20 gruppesamlinger. Hver samling starter med en treningsøkt veiledet av spesialistfysioterapeuter, etterfulgt av kostholdsterapi holdt av ernæringsrådgiver.  

Kurset går over 18–20 uker og koster 550 kroner.

Timeplan og påmelding

Startdatoer 2024

 • Nye datoer kommer høsten 2024

Påmelding til kurset. 
Det er ingen egenandel på kurset, men du må kjøpe treningskort.

Fastlegen kan sende frisklivsresept.

Mer informasjon 

Behandling av overspisingslidelse og bulimia nervosa ved hjelp av fysisk aktivitet- og kostholds terapi. Hensikten er å få kunnskap og kjennskap til forholdet mellom mat og trening.  Det gjelder å kunne identifisere triggere for skadelig atferd og håndtering av triggere på en god måte, pluss å bidra til bedret impulskontroll.

I kostholdsterapien er fokus å øke kunnskap om hvordan skadelige og ekstreme metoder for vektregulering (mat og tømningsatferd, også trening) påvirker oss mentalt og fysisk, samtidig som fokuset er selvmestring og selvtillit. I treningsterapien vil deltakerne bli opptrent til bedret selvregulering og selvbilde. Felles for begge terapiformene er fokus på mental og fysisk funksjon, mestring og velvære.  

Både bulimia nervosa og overspisingslidelse innebærer regelmessig overspising. Det vil si inntak av store mengder mat i en kort tidsperiode, med samtidig følelse av kontrolltap. Felles for lidelsene er overspising for å mestre og håndtere vanskelige følelser.

Forskjellen mellom disse to spiseforstyrrelsene er om overspisingen etterfølges av tømningsadferd eller ikke. Ved bulimi etterfølges overspisingen av en eller annen form for tømming (oppkast, bruk av avføringsmidler, diuretika (økt urinproduksjon), faste eller overdreven/tvangspreget trening). Ved overspisingslidelse er det ikke tømningsatferd, da beholdes maten i kroppen. Denne lidelsen er like utbredt som bulimi, men betraktelig mindre kjent, og for enkelte kan denne tilstanden være ukjent for personen selv.

Overspising handler om ukontrollert matinntak, gjerne raskt og hektisk, og personen selv kan oppleve å ikke ha kontrollen. Noen småspiser litt gjennom hele dagen, mens andre overspiser i perioder.  

Søk om plass

Ønsker du plass på et av tilbudene til Frisklivssentralen, må du søke om det.

Du vil få en tilbakemelding fra oss etter at du har søkt.

Når starter neste kurs?

Mer informasjon

Kontakt oss

Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 16. april 2024