Min side Meld fra
Kontakt oss

Dagaktivitetstilbud

Dagaktivitetstilbud er et tilbud om aktivitet og trivsel til deg som er over 18 år. Tilbud om ulike former for dagaktiviteter er en del av det kommunale omsorgstilbudet.

Hvem kan få et tilbud?

Du kan søke om å delta på et dagaktivitetstilbud hvis du

 • har nedsatt funksjonsevne
 • er eldre
 • har en demensdiagnose

Du får tilbud om ulike aktiviteter som kan bidra til å ivareta egenomsorg, sosial støtte og aktivisering.

Her finner du alle dagaktivitetstilbudene

Dagaktivitetstilbud for eldre

Holmen +Huset, Seierstensgate 2, 1608 Fredrikstad
Du treffer oss på telefon 474 68 054

Glemmen sykehjem (aulaen), Gamle Kirkevei 58, 1617 Fredrikstad.
Du treffer oss på telefon 479 78 754

Østsiden eldresenter, Borgarveien 1, 1633 Gamle Fredrikstad
Du treffer oss på telefon 489 50 254

Dagaktivitetstilbud for personer med demens

Dagaktivitetstilbud ved Glemmen sykehjem, avdeling Solsiden, Gamle Kirkevei 58, 1617 Fredrikstad.
Du treffer oss på telefon 489 50 780

Dagaktivitetstilbud ved Østsiden sykehjem, Borgarveien 4, 1633 Gamle Fredrikstad
Du treffer oss på telefon 489 91 920

Dagaktivitetstilbud Inn på tunet
Du treffer oss på telefon: 907 11 514

Dagaktivitetstilbud for personer med nedsatt funksjonsevne

Odinsenteret, Storveien 76, 1621 Gressvik 
Du treffer oss på telefon 69 30 63 86

Smertu/Åsebråten, Kråkerøyveien 39 b, 1671 Kråkerøy 
Du treffer oss på telefon
Smertu 489 54 990 
Åsebråten: 489 54 982 Åsebråtveien 36 b, 1605 Fredrikstad

Bratlia, Bratliveien 8-10, 1605 Fredrikstad
Du treffer oss på telefon: 944 22 390 
Telefon til avdelingene:
489 55 001
489 55 002
489 54 997
489 54 998

Broløkka/Hjørgunn
Avdeling Broløkka: telefon: 489 54 314 Gudevoldveien 6, 1632 Gamle Fredrikstad
Avdeling Hjørgunn: telefon 901 70 752 Falcheveien 36, 1618 Fredrikstad

Aktivitetssenteret, Underhaugsgata 3, 1608 Fredrikstad
Du treffer oss på telefon 975 28 536

Hva koster et dagaktivitetstilbud?

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2022

2.5 Dagsenter/dagtilbud

 • 0 - 2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 155 pr. dag
 • Opphold, middag og kaffe kr. 115 pr. dag
   
 • >   2 G
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr. 189 pr. dag
  Opphold, middag og kaffe kr. 149 pr. dag
   
 • Dagtilbud for personer med demens
  Opphold, frokost, middag og kaffe kr 90 pr. dag

Aktivitetskalenderen


Noen tilbud trenger henvisning og kan koste litt, men det meste er gratis - for alle!

Søknadsskjema

På denne siden kan du søke helse- og omsorgstjenester

Kontakt tildelingskontoret

Du kan alltid ta kontakt med Servicetorget 69 30 60 00
Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot)   

 

 

Mer informasjon 

Du kan lese mer om dagaktivitetstilbud for eldre i denne brosjyren

Sist oppdatert: 21. juli 2022