Aktivitetssenteret U3

Aktivitetssenteret U3 under COVID-19

Grunnet fortsatt restriksjoner i forhold til antall deltagere og avstand til hverandre må personer som ønsker å delta melde seg på aktivitetene.

(Oppdatert 03.07.2020)

Kort fortalt

På aktivitetssenteret kan du delta på sosiale aktiviteter, kreative verksted, grupper eller kurs, eller delta i arbeidsretta gruppe med fokus på mestring. Aktivitetssenteret er for voksne personer med psykisk helseutfordringer eller rusutfordringer.

Tjenesten er gratis. Det kan være egenandel for materiell på enkelte aktiviteter, kurs og mat.

U3 aktivitetssenter er åpent

  • mandag kl. 9.00–14.30
  • tirsdag kl. 11.00–13.00 (unge voksne 18–30 år)
  • onsdag kl. 15.00–20.30
  • fredag kl. 9.00–14.30

Sommeråpent aktivitetssenter

Vi holder åpent hele sommeren bortsett fra i uke 30.

Kontakt oss

U3: 975 28 536
Virksomhet friskliv: 69 30 67 60 

Besøk oss: Underhaugsgata 3, 1608 Fredrikstad

E-post: friskliv@fredrikstad.kommune.no 

Hva er U3?

U3 aktivitetssenter skal være en verdifull støtte i hverdagen og styrke deltagernes muligheter til å mestre sin livssituasjon, bygge nettverk og være en verdifull bidragsyter i et felleskap.

På aktivitetssenteret jobber vi ressursorientert (recovery), med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, verdier, ønsker og mål. Vi er opptatt av hva som er viktig for den enkelte og at aktiviteter utvikles og driftes i felleskap. Alle kan delta i driften som husverter, på kjøkkenet og som turledere eller annet.

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.